PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fri uniform etc.

  Arbeidstøy

  • D6571 Arbeidsklær, ikke oppgavepliktig
  • MVA1 - Fradrag for inngående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Ved innkjøp av uniform eller annet spesielt arbeidstøy f.eks. verne- og beskyttelsestøy foreligger fradragsrett for mva, jf. mval. § 8-1. Det gis derimot ikke fradrag for mva på innkjøp til formål som er unntatt fra mva-plikten f.eks. bankvirksomhet.

  Lønn

  Avgiftsmyndighetene legger til grunn at arbeidsantrekk som brukes av ansatte av vernehensyn, og arbeidstøy som eies og holdes av bedriften er fradragsberettiget og ikke regnes som avgiftspliktig naturalavlønning, jf. FSFIN § 5-15-6 (3). Verneklær omfatter arbeidstøy som ikke egner seg for privat bruk og som brukes i yrker som vil være utsatt for smuss eller slitasje.

  Omfatter blant annet:

  • tøy som er lite egnet til privat bruk og som hovedsakelig benyttes i yrket (f.eks. uniform og vareklær. Vareklær omfatter spesielt arbeidstøy som bl.a. benyttes av hygieniske årsaker, for eksempel innen helsetjenesten)
  • påbudt arbeidstøy, f.eks. vernesko, verneklær, vernebriller og kjeledresser.
  • arbeidstøy med godt synlig logo som ikke uten videre kan fjernes og som bare brukes i arbeidet
  • arbeidstøy som bl.a. benyttes av hygieniske grunner.

  Se også BFU 35/07 Vurdering av om arbeidsantrekk er ”uniform” – spørsmål om arbeidsgiveravgift.

  Stikkord:

  • arbeidsbriller,
  • arbeidsklær,
  • arbeidstøy,
  • arbeidstøy med reklame,
  • brannvernsutstyr,
  • firmalogo,
  • musikere,
  • salgsuniform,
  • spesialklær,
  • uniform,
  • yrkesklær,
  • kmva,
  • salg,
  Fri uniform etc.
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan