PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Arbeidsgiver dekker autorisasjonsgebyret

  Autorisasjonsgebyr for regnskapsfører

  • D5990 Annen personalkostnad
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Lønn

  Dersom arbeidsgiver dekker autorasjonsgebyr for en ansatt regnskapsfører, er dette en skattefri naturalytelse for den ansatte. Dersom arbeidsgiver refunderer gebyret eller gebyret dekkes gjennom utgiftsgodtgjørelse, vil dette kunne dekkes skattefritt etter nettometoden, jf. sktl. § 5-11.

  Se «Lignings-ABC 2016 (pr. juni) -> Naturalytelser i arbeidsforhold» pkt. 4.34.

  Stikkord:

  • autorisasjon dekning,
  • autorisasjonsavgift,
  • autorisasjonsgebyr,
  • autorisasjonskostnad,
  • autorisasjonsutgift,
  • dekning av kostnad autorisasjon,
  • finanstilsynsavgift,
  • gebyr autorisasjon,
  • tilsynsavgift,
  • utgift finanstilsynet,
  • utligning av finanstilsynet,
  • kredittilsynet,
  • Kostand,
  • kostnad,
  • kost,
  Arbeidsgiver dekker autorisasjonsgebyret
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan