PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp til bruk i virksomheten - avgiftsfritatte

  Aviser, tidsskrifter og bøker etc.

  • D6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Aviser og elektroniske nyhetstjenester er fritatt for mva iht. mval. § 6-1 og 6-2, og det vil derfor ikke være aktuelt med fradrag for inngående merverdiavgift.

  Betingelsen for avisfritaket er at avisen er på papir og at den har en regelmessig utgivelse på minst en gang i uken.

  Betingelsene for fritaket på elektroniske nyhetstjenester er listet opp i fmva. § 6-2-1. Alle andre typer internettaviser er ikke omfattet av fritaket, se «Aviser, tidsskrifter og bøker etc. -> Kjøp til bruk i virksomheten - avgiftspliktige».

  Tidsskrift og bøker har også fritak for mva i siste omsetningsledd jf. mval. § 6-3 og mval. § 6-4, slik at det heller ikke her vil være aktuelt med fradrag for inngående merverdiavgift.

  Skatt

  Kostnader til aviser og tidsskrifter etc. gir skattemessig fradrag når det legges ut på de ansattes spiserom og på selskapets venteværelse jf. Lignings ABC.

  Stikkord:

  • abonnement,
  • arbeidsgiversabonnement,
  • avis,
  • avis venterom,
  • avisabonnement,
  • aviser,
  • aviskostnader,
  • bøker,
  • dagsaviser,
  • digitalt oppslagsverk,
  • fagblader,
  • fagbøker,
  • faglitteratur,
  • fagtidsskrifter,
  • fjernsynsmagasin,
  • Helse, Miljø og Sikkerhet,
  • HMS abonnement,
  • oppslagsverk,
  • oppslagsverk nett,
  • ordbok,
  • ordbøker,
  • tidsskrifter,
  • ukesaviser,
  • tidsskrift,
  • arbeidsgiveravgift,
  • tv,
  • ukeblad,
  • magasin,
  • abbonoment,
  • abbonnement,
  • abonement,
  • Kostand,
  • ks,
  • kostnad,
  • kost,
  Kjøp til bruk i virksomheten - avgiftsfritatte
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan