PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp til bruk i virksomheten - avgiftspliktige

  Aviser, tidsskrifter og bøker etc.

  • D6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.
  • MVA1 - Fradrag for inngående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Publikasjoner som ikke er tidsskrifter er nevnt i fmva. § 6-3-2 og publikasjoner som ikke er bøker er nevnt i fmva. § 6-4-2. Salg av slike typer publikasjoner vil være avgiftspliktig og bedriften har fradragsrett for inngående merverdiavgift ved kjøp til bruk i avgiftspliktig virksomhet, jf. mval. § 8-1.

  Dersom slike avgiftspliktige publikasjoner dekkes av arbeidsgiver som en naturalytelse eller et velferdstiltak, er fradragsretten avskåret etter mval. § 8-3 (1) d.

  Eksempler på slike publikasjoner er:

  • elektroniske aviser (nettaviser o.l.), med unntak av elektroniske nyhetstjenester, se mval. § 6-2 og fmva. § 6-2-1
  • publikasjoner som er egnet til og beregnet for innsetting av supplerende stoff (f.eks. ringpermer) eller utfylling (f.eks. oppgavehefter)
  • abonnement på webbaserte oppslagsverk eller oppslagsverk på ulike elektroniske media

  Stikkord:

  • abonnement,
  • avis,
  • bøker,
  • eavis,
  • e-avis,
  • webbasert oppslagsverk,
  • ukeblad,
  • magasin,
  • abbonoment,
  • abbonnement,
  • abonement,
  • ks,
  • tidsskrift,
  Kjøp til bruk i virksomheten - avgiftspliktige
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan