PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Registrering på eget navn - ikke avgiftspliktig

  Bilforhandlere

  • MVASe kommentar

  Merverdiavgift

  Bilforhandler skal ikke beregne merverdiavgift når kjøretøyet registreres på eget navn i motorvognregisteret, og kjøretøyet:

  • tas i bruk som utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet
  • tas i bruk som middel til å transportere personer mot vederlag i persontransportvirksomhet
  • ikke er et personkjøretøy, jf. fmva. § 1-3-1 (1), og tas i bruk som driftsmiddel i virksomheten

  Unntakene fra avgiftsplikten er relatert til at kjøretøyet skal brukes som driftsmiddel i avgiftspliktig virksomhet.

  Registrering av elbil på eget navn

  Når en bilforhandler tar ut en elbil og registrerer denne på eget navn i motorvognregisteret skal det ikke beregnes mva, se mval. § 6-17.

  Registrering på eget navn - ikke avgiftspliktig
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan