PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Registrering på eget navn - uttaksmva

  Bilforhandlere

  • K3060 Uttak av varer, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - Utgående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Når en bilforhandler registrerer et kjøretøy på eget navn i motorvognregisteret skal det beregnes mva selv om kjøretøyet ikke tas i bruk, jf. mval. § 3-24. Denne regelen hindrer forhandlerne å kunne registrere kjøretøyet på eget navn for deretter å selge den avgiftsfritt etter reglene i mval. § 6-7 (3). Omregistreringsavgift betales til staten når en bil eller annet kjøretøy blir registrert på ny eier og kjøretøyet tidligere har vært registrert i Norge.

  For unntak fra denne regelen, se «Bilforhandlere -> Registrering på eget navn - ikke avgiftspliktig».

  Avgiftsgrunnlaget er lik kjøretøyets alminnelige omsetningsverdi, se fmva. § 4-9-1.

  Stikkord:

  • bilsalg,
  • bobil,
  • campingbil,
  • campingvogn,
  • demobil,
  • demonstrasjonsbil,
  • demonstrasjonskjøretøy,
  • klasse 1,
  • leiebil,
  • salg av bil,
  • salg av biler,
  • salg bil,
  • salg varebil,
  • varebil,
  • leasing,
  • kmva,
  • salg,
  • ks,
  • uttaksmva,
  • mva,
  Registrering på eget navn - uttaksmva
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan