PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Bokføring av mva-grunnlag og mva ved innførsel av varer

  Bokføring av innførselsmva

  • Grunnlaget for utgående innførselsmerverdiavgift skal bokføres i regnskapet, slik at det kan rapporteres i mva-meldingen, men det er ikke en kostnad.
  • Grunnlaget kan for eksempel registreres på egen konto med motkonto. Det kan også føres til debet og kredit på en egnet resultatkonto med en særskilt mvakode.
  • Innførselsmerverdiavgiften skal bokføres i balansen. Du trenger egne balansekonti for denne, siden den skal spesifiseres i egne poster i mvameldingen.
  • Både grunnlaget og avgiften skal spesifiseres per sats.

  Stikkord:

  • mva,
  • innførselsmva,
  Bokføring av mva-grunnlag og mva ved innførsel av varer
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan