PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Eksempler med bruk av kode

  Bokføring av innførselsmva

  Innkjøp av varer for videresalg

  Fradrag, 25 %

  Leverandørfaktura: 9 800 kr
  Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
  Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
  Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0

  Innførsel Debet Kode SAF-T Beløp Kredit Post mva-melding
  Innførsel (leverandørfaktura) 25 % 4300 21 9 800 2400 Skal ikke inn i mva-melding
  Innførsel (speditørfaktura) 4360 21 100 2400 Skal ikke inn i mva-melding
  Mva-grunnlag 25 % 4300 81 10 000 4300 Post 9 (utgående grunnlag)
  Post 17 (inngående grunnlag)

  Her antas det at valutakurser er ulike derfor er ikke statistisk verdi lik 9 900 kr.

  Uten fradrag, 25 %

  Leverandørfaktura: 9 800 kr
  Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
  Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
  Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0

  Innførsel Debet Kode SAF-T Beløp Kredit Post mva-melding
  Innførsel (leverandørfaktura) 25 % 4300 23 9 800 2400 Skal ikke inn i mva-melding
  Innførsel (speditørfaktura) 4360 23 100 2400 Skal ikke inn i mva-melding
  Mva-grunnlag 25 % 4300 82 10 000 4300 Post 9 (utgående grunnlag)

  Her antas det at valutakurser er ulike derfor er ikke statistisk verdi lik 9 900 kr.

  Fradrag, 25 %, toll og andre avgifter

  Leverandørfaktura: 9 800 kr
  Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
  Tollkredittfaktura eller dagsoppgjør på avgifter: 100 kr
  Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
  Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 100 kr

  Innførsel Debet Kode SAF-T Beløp Kredit Post mva-melding
  Innførsel (leverandørfaktura) 25 % 4300 21 9 800 2400 Skal ikke inn i mva-melding
  Innførsel (speditørfaktura) 4360 21 200 2400 Skal ikke inn i mva-melding
  Mva-grunnlag 25 % 4300 81 10 100 4300 Post 9 (utgående grunnlag)
  Post 17 (inngående grunnlag)

  Her antas det at valutakurser er like.

  Uten fradrag, 25 %, toll og andre avgifter

  Leverandørfaktura: 9 800 kr
  Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
  Tollkredittfaktura eller dagsoppgjør på avgifter: 100 kr
  Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
  Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 100 kr

  Innførsel Debet Kode SAF-T Beløp Kredit Post mva-melding
  Innførsel (leverandørfaktura) 25 % 4300 23 9 800 2400 Skal ikke inn i mva-melding
  Innførsel (speditørfaktura) 4360 23 200 2400 Skal ikke inn i mva-melding
  Mva-grunnlag 25 % 4300 82 10 100 4300 Post 9 (utgående grunnlag)

  Her antas det at valutakurser er like.

  Fradrag 15 %

  Leverandørfaktura: 9 800 kr
  Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
  Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
  Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0

  Innførsel Debet Kode SAF-T Beløp Kredit Post mva-melding
  Innførsel (leverandørfaktura) 15 % 4330 22 9 800 2400 Skal ikke inn i mva-melding
  Innførsel (speditørfaktura) 4360 22 100 2400 Skal ikke inn i mva-melding
  Mva-grunnlag 15 % 4330 83 10 000 4330 Post 10 (utgående grunnlag)
  Post 18 (inngående grunnlag)

  Her antas det at valutakurser er ulike derfor er ikke statistisk verdi lik 9 900 kr.

  Uten fradrag, 15 %

  Leverandørfaktura: 9 800 kr
  Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
  Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
  Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0

  Innførsel Debet Kode SAF-T Beløp Kredit Post mva-melding
  Innførsel (leverandørfaktura) 15 % 4330 23 9 800 2400 Skal ikke inn i mva-melding
  Innførsel (speditørfaktura) 4360 23 100 2400 Skal ikke inn i mva-melding
  Mva-grunnlag 15 % 4330 84 10 000 4330 Post 10 (utgående grunnlag)

  Her antas det at valutakurser er ulike derfor er ikke statistisk verdi lik 9 900 kr.

  Med og uten fradrag, 0 %

  Leverandørfaktura: 9 800 kr
  Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
  Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
  Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0

  Innførsel Debet Kode SAF-T Beløp Kredit Post mva-melding
  Innførsel (leverandørfaktura) 0 % 4310
  (f.eks)
  23 9 800 2400 Skal ikke inn i mva-melding
  Innførsel (speditørfaktura) 4360 23 100 2400 Skal ikke inn i mva-melding
  Mva-grunnlag 0 % 4310 85 10 000 4310 Post 11 (utgående grunnlag)

  Her antas det at valutakurser er ulike derfor er ikke statistisk verdi lik 9 900 kr.

  Gjeninnførsel av varer etter reparasjon

  Fradrag, 25 %

  Varens verdi (utførselsverdi): 9 000 kr
  Leverandørfaktura (reparasjon): 800 kr
  Speditørfaktura (frakt frem og tilbake): 200 kr
  Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (reparasjonskostnader og frakt frem og tilbake): 1 000 kr
  Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0
  Prosedyrekode: 63

  Innførsel Debet Kode SAF-T Beløp Kredit Post mva-melding
  Innførsel (leverandørfaktura) 25 % 6620 21 800 2400 Skal ikke inn i mva-melding
  Innførsel (speditørfaktura) 6620 21 200 2400 Skal ikke inn i mva-melding
  Mva-grunnlag 25 % 6620 81 1 000 6620 Post 9 (utgående grunnlag)
  Post 17 (inngående grunnlag)

  Her er mva-grunnlaget reparasjonskostnader + frakt frem og tilbake.
  Mva-grunnlag er lik statistisk verdi når reparasjon ikke er gratis.
  Her antar vi at valutakurs på bokføringsdato er lik omregningskurs i tolldeklarasjonen.

  Gratis reparasjon, 25 %

  Varens verdi (utførselsverdi): 9 000 kr
  Leverandørfaktura (reparasjon): 0 kr
  Speditørfaktura (frakt frem og tilbake): 0 kr
  Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (reparasjonskostnader og frakt frem og tilbake): 1 000 kr
  Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0
  Prosedyrekode: 63

  Innførsel Debet Kode SAF-T Beløp Kredit Post mva-melding
  Innførsel (leverandørfaktura) 25 % Skal ikke inn i mva-melding
  Innførsel (speditørfaktura) Skal ikke inn i mva-melding
  Mva-grunnlag 25 % 0

  Her er mva-grunnlaget null.
  Mva-grunnlag er ikke lik statistisk verdi når reparasjon er gratis.

  Gjeninnførsel av varer etter bearbeiding

  Fradrag, 25 %

  Varens verdi (utførselsverdi): 9 000 kr
  Leverandørfaktura (reparasjon): 800 kr
  Speditørfaktura (frakt frem og tilbake): 200 kr
  Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (reparasjonskostnader og frakt frem og tilbake): 10 000 kr
  Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0
  Prosedyrekode: 64

  Innførsel Debet Kode SAF-T Beløp Kredit Post mva-melding
  Innførsel (leverandørfaktura) 25 % 6620 21 800 2400 Skal ikke inn i mva-melding
  Innførsel (speditørfaktura) 6620 21 200 2400 Skal ikke inn i mva-melding
  Mva-grunnlag 25 % 6620 81 1 000 6620 Post 9 (utgående grunnlag)
  Post 17 (inngående grunnlag)

  Her er mva-grunnlaget bearbeidingskostnader + frakt frem og tilbake.
  Mva-grunnlag er ikke lik statistisk verdi ved bearbeiding (statistisk verdi inkluderer utførselsverdi).
  Her antar vi at valutakurs på bokføringsdato er lik omregningskurs i tolldeklarasjonen.

  Innførsel av kunstverk

  Fradrag, 25 %

  Leverandørfaktura: 9 800 kr
  Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 200 kr
  Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
  Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0
  Prosedyrekode: 49 (kunstverk innført av for eks atelier)

  Innførsel Debet Kode SAF-T Beløp Kredit Post mva-melding
  Innførsel (leverandørfaktura) 25 % 4300 21 9 800 2400 Skal ikke inn i mva-melding
  Innførsel (speditørfaktura) 4360 21 200 2400 Skal ikke inn i mva-melding
  Mva-grunnlag 25 % 4300 81 2 000 4300 Post 9 (utgående grunnlag)
  Post 17 (inngående grunnlag)

  Her er mva-grunnlag 20 % av statistisk verdi.
  Her antar vi at valutakurs på bokføringsdato er lik omregningskurs i tolldeklarasjonen.
  Mval § 4-11 annet ledd, gjelder generelt for kunstverk. Dersom kunstneren tar inn egne kunsverk, særskilt bestemmelse om fritak for innførselsmva, se mval § 7-1, jf. mval § 3-7 fjerde ledd.

  Innkjøp av tanntekniske produkter

  Fradrag, 25 %

  Leverandørfaktura: 9 800 kr (hvorav materialkostnader 5 800 kr)
  Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 200 kr
  Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 6 000 kr
  Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0
  Prosedyrekode: 49 (tanntekniske arbeider)

  Innførsel Debet Kode SAF-T Beløp Kredit Post mva-melding
  Innførsel (leverandørfaktura) 25 % 4300 21 9 800 2400 Skal ikke inn i mva-melding
  Innførsel (speditørfaktura) 4360 21 200 2400 Skal ikke inn i mva-melding
  Mva-grunnlag 25 % 4300 81 6 000 4300 Post 9 (utgående grunnlag)
  Post 17 (inngående grunnlag)

  Her er mva-grunnlag lik materialkostnader + frakt etc.
  Du kan ikke ta for gitt at statistisk verdi er lik mva-grunnlaget.

  Her antar vi at valutakurs på bokføringsdato er lik omregningskurs i tolldeklarasjonen.

  Stikkord:

  • ks,
  • mva,
  • innførselsmva,
  Eksempler med bruk av kode
  271 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan