PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kostnadskontoer i utvidet kontoplan (Regnskap Norge)

  Bokføring av innførselsmva

  Disse kontoene gjelder for varer for videresalg

  • 4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy avgiftssats
  • 4330 Innkjøp av varer for videresalg, middels avgiftssats
  • 4360 Frakt, toll og spedisjon
  • 4380 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats
  • 4381 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto
  • 4382 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats
  • 4383 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto
  • 4384 Grunnlag innførsel av varer med nullsats
  • 4385 Grunnlag innførsel av varer med nullsats, motkonto

  Denne koden gjelder for reparasjon og vedlikehold

  • 6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr

  Stikkord:

  • Kostand,
  • tv,
  • mva,
  • kostnad,
  • kost,
  • innførselsmva,
  Kostnadskontoer i utvidet kontoplan (Regnskap Norge)
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan