PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Om bokføring

  Bokføring av innførselsmva

  • Bokføringsforskriften har blitt endret
  • Nå skal mva-grunnlaget bokføres
  • Standard Audit File Tax (SAF-T) - Standardisert format eksport/import av regnskapsdata – antagelig obligatorisk fra 1.1.2018 (venter avgjørelse fra Finansdepartementet)
  • 21, 22 og 23 er ment til leverandørfaktura (varekostnad) og er grunnlag for spesifikasjon av inngående avgift
  • 81, 82, 83, 84 og 85 er ment til mva-grunnlag som skal inn i skattemelding (blindkonto eller egen kode)
  • Grunnlaget for utgående innførselsmerverdiavgift må
   • registreres på egen konto med motkonto, eller
   • registreres med en kode som gjør at grunnlaget kan rapporteres på skattemelding mva

  Se egen side på Skatteetaten.no for å se alle kodene.

  Utdrag fra SAF-T relevant for innførselsmva
  Kode Beskrivelse Mva-melding
  0 Ingen merverdiavgifts-behandling (anskaffelser) N/A

  21

  Kostnad ved innførsel av varer, 25 % (med fradrag) N/A
  81 Grunnlag innførsel av varer med fradragsrett for innførselsmerverdiavgift, 25 % Post 9 (utg)
  Post 17 (inng)
  82 Grunnlag innførsel av varer uten fradragsrett for innførselsmerverdiavgift, 25 % Post 9 (utg)
  22 Kostnad ved innførsel av varer, 15 % (med fradrag) N/A
  83 Grunnlag innførsel av varer med fradragsrett for innførselsmerverdiavgift, 15 % Post 10 (utg)
  Post 18 (inng)
  84 Grunnlag innførsel av varer uten fradragsrett for innførselsmerverdiavgift, 15 % Post 10 (utg)
  23 Kostnad ved innførsel av varer, 0 % (uten fradrag) N/A
  85 Grunnlag for innførsel av varer det ikke skal beregnes merverdiavgift av, 0 % Post 11

  Stikkord:

  • mva,
  • innførselsmva,
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan