PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Privat bruk av bonuspoeng opptjent på tjenestereiser

  Bonuspoeng

  • LønnKun skatteplikt

  Privat sektor

  Opptjening av bonuspoeng på tjenestereise er ikke skattepliktig for arbeidstaker. Dette gjelder bonuspoeng som er opptjent f.eks. ved hotellovernattinger og flyreiser som arbeidsgiver betaler.

  Det er når bonuspoengene som er opptjente på tjenestereiser blir brukt privat, at bonuspoengene blir skattepliktig for den ansatte. Altså poengene som blir brukt til å betale hele eller deler av en reise/opphold. Grunnlaget for innrapporteringen er omsetningsverdien av reisen/oppholdet jf. «Lignings-ABC 2016 (pr. juni) -> Naturalytelser i arbeidsforhold» pkt. 3.1.

  Grunnen til at dette er skattepliktig er fordi privat bruk av opptjente bonuspoeng ved tjenestereise blir ansett som en fordel vunnet ved arbeid jf skatteloven § 5-1.

  Når det gjelder rapporteringsansvar for bruk av bonuspoeng privat, så har både arbeidsgiver og arbeidstaker ansvar for at dette blir innrapportert. Utfordringen til arbeidsgiver er at det er vanskelig å innhente opplysninger fra tredjepart på dette området. Så arbeidstaker må i mange tilfeller sørge for å opplyse om dette i sin private selvangivelse.

  Arbeidsgiver er/bør være interessert i at opptjente bonuspoeng blir brukt på fremtidige tjenestereiser, siden det er arbeidsgiver som har betalt for opptjeningen av poengene. Så det arbeidsgiver kan gjøre er å gå i dialog med de ansatte om å oppfordre til at bonuspoeng blir brukt på fremtidige tjenestereiser.

  Se «Lignings-ABC 2016 (pr. juni) -> Lønnsopplysningsplikt» pkt. 6.6. Flybonuspoeng.

  A-melding

  Når arbeidstaker benytter opptjenete bonuspoeng på tjenestereiser privat, skal fordelen innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Annet.

  Offentlig sektor

  For ansatte i offentlig sektor er det ikke lov til å benytte opptjente bonuspoeng ved tjenestereiser privat. Hvis ansatte benytter de opptjente poengene til private reiser, blir dette sett på som brudd på arbeidstakerens tjenesteplikter jf. fotnoten i «{21B9D538-07CF-4AC9-BEC0-C72D9BA82842} -> 855892984».

  Stikkord:

  • bespisning,
  • bonuspoeng,
  • flyreiser,
  • forretningsreise,
  • kost og losji,
  • kundereise,
  • parkering,
  • personling næringsdrivende,
  • reise,
  • reisekostnader,
  • reiseutgifter,
  • tjenestereiser,
  • Kostand,
  • kostnad,
  • kost,
  Privat bruk av bonuspoeng opptjent på tjenestereiser
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan