PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Byggelånsrenter

  Byggelånsrenter

  • D1100 Bygninger
  • D8150 Rentekostnad banklån
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Temaet tar for seg to forskjelle metoder for bokføring av byggelånsrenter.

  Merverdiavgift

  Finansieringstjenester er unntatt fra loven jf merverdiavgiftsloven § 3-6 bokstav b. Unntaket gjelder ytelse og formidling av kreditt samt sikkerhetsstillelse i denne forbindelse.

  Skatt

  Jf «Lignings-ABC 2016 (pr. juni) -> Renter av gjeld» pkt 6.3 Byggelånsrenter mv. kan utbygger ha to alternativer ved føring av byggelånsrenter:

  • Alternativ 1, er å føre rentene løpende til fradrag, og
  • alternativ 2, føre de inn som en del av inngangsverdien på bygget.

  Dette gjelder også for egentilvirkning av andre driftsmidler jf sktl § 6-40 åttende ledd.

  Unntak

  Adgangen til å aktivere byggelånsrenter gjelder ikke ved tilvirkning av varer, f.eks. ved oppføring av boliger for salg, jf. BFU 17/2014. Slike renter må fradragsføres direkte

  Stikkord:

  • aktivering av renter,
  Byggelånsrenter
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan