PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Diett med overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat (inn- og utland)

  Diett

  • D7150 Diettkostnad, oppgavepliktig
  • LønnKun opplysningsplikt
  Satser
  Kostgodtgjørelse - pensjonat, hybel/brakke (innland/utland)
  Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring 2017 2015/2016 Måltidstrekk
  For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel / brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 315 kr 307 Frokost: 20% Lunsj: 30% Middag: 50%
  For arbeidstakere som bor på hybel / brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 205 kr 200

  Det skal foretas måltidstrekk dersom arbeidstakeren får dekket ett eller flere måltider. Den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone). Dette gjelder både for innenlands- og utenlandsreiser.

  Reglene for å benytte diett med overnatting, inn- og utland, på pensjonat, hybel, brakke eller privat etter Skattedirektoratets forskuddssatser og statens satser, samt bokføring og lønnsbehandling blir behandlet i temaet.

  Lønn

  Hvor overnattingen skjer (type losji) er avgjørende for hvilken kostsats som kan utbetales trekkfritt.

  Når det gjelder kostgodtgjørelse i de tilfeller der det overnattes på pensjonat, hybel, brakke eller privat, er de skattefrie satsene de samme for reiser i Norge og reiser utenlands.

  Etter ett reisedøgn (24 timer) regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn. Dvs. at en reise som varer i 30 timer anses som en tjenestereise i 2 døgn og er berettiget til kostgodtgjørelse tilsvarende en reise som f.eks. varer i 53 timer.

  For reiser til utlandet beregnes reisetiden ut fra lokal tid i utreiselandet. Må den reisende overnatte i Norge i forbindelse med en utenlandsreise, regnes start-/sluttidspunktet for reisen ved avgang fra/ankomst til overnattingsstedet i Norge.

  Overnatting på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter

  Vilkår for skattefri utbetaling av kostgodtgjørelse på reiser med overnatting på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (alle vilkår må være oppfylt:

  Se skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (1) bokstav b.

  Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av trekkfri godtgjørelse, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd.

  Overnatting på hybel/brakke med kokemuligheter eller privat (hybel-/brakkesatsen)

  Vilkår for skattefri utbetaling av kostgodtgjørelse på reiser med overnatting på hybel/brakke med kokemuligheter eller privat (alle vilkår må være oppfylt):

  Se skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (1) bokstav c.

  Skattedirektoratets forskuddssatser gjelder også dersom den ansatte overnatter i telt. Det vil i tillegg til diettsatsen være aktuelt å utbetale et trekkfritt nattillegg dersom arbeidsgiver ikke holder telt for arbeidstaker, se «Satser -> Nattillegg».

  Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av trekkfri godtgjørelse, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd.

  Hva er kokemuligheter?

  Hybel/brakkesatsen skal benyttes når skattyteren kan tilberede minst ett av måltidene per dag på oppholdsstedet, for eksempel frokost eller kveldsmat, selv om skattyteren ikke kan lage middag og dermed må spise dette måltidet ute på restaurant, kafé e.l. Bruk av hybel/brakkesatsen forutsetter at det er forsvarlig, blant annet sett i forhold til hygiene mv., å tilberede frokost og/eller kveldsmåltid på oppholdsstedet samt å kunne oppbevare mat på forsvarlig måte.

  Dersom legitimasjonskravene ikke er oppfylt kan godtgjørelsen ikke utbetales uten at det foretas forskuddstrekk og beregnes arbeidsgiveravgift.

  Måltidstrekk

  Dekker arbeidsgiver/oppdragsgiver eller arrangør/vertskap enkelte måltider på reisen, skal det foretas måltidstrekk i kostgodtgjørelsen. Det trekkes for måltider etter prosentsatsene som vises i «Satser -> Kostgodtgjørelse - pensjonat, hybel/brakke (innland/utland)» (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone). Måltidstrekk i kostgodtgjørelsen skal foretas selv om det ikke er dokumentert skriftlig at det er dekket måltider. Arbeidstaker skal skrive reiseregning etter de faktiske forhold. Er det på annen måte kjent for arbeidsgiveren at arbeidstakeren ikke har hatt utgifter til enkelte måltider skal det foretas reduksjon av godtgjørelsen dersom den skal utbetales trekkfritt. Det skal ikke foretas trekk for måltider som ikke er frokost, lunsj eller middag. Det skal ikke foretas trekk for måltider på fly (bortsett fra flyreiser på 1. klasse) eller andre lignende enklere måltider.

  Eksempel - Kost/nattillegg innland, overnattet privat, måltidstrekk

  Revisor Eng var i mars 2017, fra 13.03 kl 7.00 til 17.03 kl 14.00, på reise i Bergen. Eng overnattet privat og ble påspandert 2 middager av oppdragsgiver. For øvrig har hun dekket alle utgifter i forbindelse med reisen selv. Arbeidsgiveren utbetaler kostgodtgjørelse og nattillegg i samsvar med statens reiseregulativ/Skattedirektoratets forskuddssatser, dvs. kun den godtgjørelsen som er trekkfri. Ved hjemkomst leverer Eng reiseregning som oppfyller legitimasjonskravene. Ifølge reiseregningen skal hun ha:

  Kostgodtgjørelse

  5 døgn

  x

  kr 205

  =

  kr 1 025

  -

  Trekk for middag

  2 dager

  x

  kr 102

  =

  kr 204

  +

  Nattillegg

  4 netter

  x

  kr 430

  =

  kr 1 720

  =

  Sum godtgjørelse

  kr 2 541

  • Eng er borte i 4 døgn og 7 timer og får kostgodtgjørelse for 5 døgn.
  • Hun har bodd privat og får kun forskuddssatsen for kostgodtgjørelse på kr 205 per døgn trekkfritt.
  • Eng ble påspandert 2 middager og må trekkes 50 % av forskuddssatsen for 2 dager.
  • Hun har overnattet privat og får etter statens regulativ ulegitimert nattillegg på kr 430 per natt.
  • Ettersom satser og legitimasjonskrav er oppfylt kan godtgjørelsen utbetales uten at det foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift.

  Trekkfri diettgodtgjørelse med overnatting privat innrapporteres på «A-meldingen -> Reise kost med overnatting på hybel/brakke/privat».
  Trekkfritt ulegitimert nattillegg på innenlandsreiser innrapporteres på «A-meldingen -> Reise nattillegg».

  Utbetaling utover Skattedirektoratets forskuddssatser (f.eks. statens satser)

  Dekker arbeidsgiver reiseutgifter etter statens særavtaler om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og utenlands, vil satsen for kostgodtgjørelse ved overnatting på hotell være den samme som satsen ved overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat.

  Dersom den reisende overnatter på pensjonat, hybel, brakke eller privat, vil utbetalt kostgodtgjørelse overstige Skattedirektoratets forskuddssatser (de trekkfrie satsene), se «Satser -> Kostgodtgjørelse - innland - med overnatting», «Satser -> Kostgodtgjørelse - utland» og «Satser -> Kostgodtgjørelse - pensjonat, hybel/brakke (innland/utland)». I disse tilfellene kan arbeidsgiver splitte kostgodtgjørelsen i en trekk- og avgiftsfri del (Skattedirektoratets forskuddssatser) og en trekk- og avgiftspliktig del (differansen mellom statens satser og Skattedirektoratets forskuddssatser) forutsatt at legitimasjonskravet i sktbf. § 5-6-12 (3) er oppfylt, se sktbf. § 5-6-14.

  Eksempel - Kost/nattillegg innland etter statens satser, overnattet privat

  Revisor Eng var i mars 2017, fra 06.03 kl 7.00 til 10.03 kl 14.00, på reise i Bergen. Eng overnattet privat og dekket alle utgifter i forbindelse med reisen selv. Arbeidsgiveren utbetaler godtgjørelse etter statens satser. Ved hjemkomst leverer Eng reiseregning som oppfyller legitimasjonskravene. Ifølge statens regulativ får hun:

  Kostgodtgjørelse

  5 døgn

  x

  kr 733

  =

  kr 3 665

  +

  Nattillegg

  4 netter

  x

  kr 430

  =

  kr 1 720

  =

  Sum godtgjørelse

  kr 5 385

  • Eng er borte i 4 døgn og 7 timer og får kostgodtgjørelse for 5 døgn.
  • Hun har bodd privat og får kun forskuddssatsen for kostgodtgjørelse på kr 205 trekkfritt.
  • Ettersom legitimasjonskravene er oppfylt kan godtgjørelsen splittes i en trekkfri og en trekkpliktig del.

  Trekkfri godtgjørelse:

  Kostgodtgjørelse

  5 døgn

  x

  kr 205

  =

  kr 1 025

  +

  Nattillegg

  4 netter

  x

  kr 430

  =

  kr 1 720

  =

  Sum godtgjørelse

  kr 2 745

  Trekkfri diettgodtgjørelse ved privat overnatting innrapporteres på «A-meldingen -> Reise kost med overnatting på hybel/brakke/privat».
  Trekkfritt ulegitimert nattillegg på innenlandsreiser innrapporteres på «A-meldingen -> Reise nattillegg».

  Trekkpliktig godtgjørelse:

  Kostgodtgjørelse

  kr 3 665

  -

  kr 1 025

  =

  kr 2 640

  • Den trekkpliktige delen av godtgjørelsen skal arbeidsgiver foreta forskuddstrekk i og beregne arbeidsgiveravgift av.

  Trekkpliktig diettgodtgjørelse med overnatting innrapporteres på «A-meldingen -> Reise kost».

  Eksempel - Kost utland etter statens satser, overnattet privat

  Revisor Eng var i mars 2017, fra 13.03 kl 7.00 til 17.03 kl 14.00, på tjenestereise i København. Eng overnattet privat og dekket alle utgifter i forbindelse med reisen selv. Arbeidsgiveren utbetaler kostgodtgjørelse etter statens satser. Ved hjemkomst leverer Eng reiseregning som oppfyller legitimasjonskravene. Ifølge statens regulativ har hun krav på:

  Kostgodtgjørelse

  5 døgn

  x

  kr 930

  =

  kr 4 650

  Sum godtgjørelse

  kr 4 650

  • Eng er borte i 4 døgn og 7 timer og får kostgodtgjørelse for 5 døgn.
  • Hun har bodd privat og får kun forskuddssatsen for kost på kr 205 trekkfritt.
  • Eng kan ikke dokumentere utgifter til overnatting, og får derfor ikke dekket overnatting etter utenlandsregulativet.

  Trekkfri godtgjørelse:

  Kostgodtgjørelse

  5 døgn

  x

  kr 205

  =

  kr 1 025

  Trekkfri diettgodtgjørelse med overnatting privat innrapporteres på «A-meldingen -> Reise kost med overnatting på hybel/brakke/privat».

  Trekkpliktig godtgjørelse:

  Kostgodtgjørelse

  kr 4 650

  -

  kr 1 025

  =

  kr 3 625

  • Den trekkpliktige delen av godtgjørelsen skal arbeidsgiver foreta forskuddstrekk i og beregne arbeidsgiveravgift av.

  Trekkpliktig diettgodtgjørelse med overnatting innrapporteres på «A-meldingen -> Reise kost».

  A-meldingen

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på utgifter til kost for en virksomhets innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • diett,
  • kostgodtgjørelse,
  • kost,
  Diett med overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat (inn- og utland)
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan