PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Personlige næringsdrivende

  Enkel resultatdisponering

  • D8960 Overføringer annen egenkapital
  • K2050 Annen egenkapital
  • K2060 Uttak kontanter
  • K2070 Forskuddsskatt

  Bokføring

  Ved årsavslutningen av regnskapsåret må det endelige resultatet disponeres. For et enkeltpersonforetak så handler det om å tømme kontoen for skatter og privat forbruk og disponere skattepliktig resultat. Skattepliktig resultat blir ikke påvirket av privat forbruk. Hvordan dette kan se ut blir illustrert i eksempelet under:

  Det private forbruket akkumulerer seg på konto 206x Privatkonto igjennom året. Dette er i hovedsak overføringer til innehaveren og kjøp som ikke kan relateres til driften. Mot konto 207x Skatter mv. skal forskuddsskatten som er innbetalt igjennom året føres. Skatten er estimert i fra tidligere års resulatet slik at det kan være en differanse i forhold til endelig resultat.

  Bokføringsforslag

  Overskuddet i enkeltpersonforetaket er på kr 160 000. Sum på konto 206x Privatkonto er debet kr 50 000 og konto 207x Skatter mv. er debet kr 50 000. Ved disponeringen av overskuddet så skal de private kontoene nullstilles slik at det må føres 50 000 kredit både mot konto for privatuttak og konto for skatter. Det overskytende på kr 60 000 blir overført til annen egenkapital. Summen på annen egenkapital skal nå reflektere sum eiendeler fratrukket gjeld i balansen.

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Nullstilling av privatkonto Konto 898x Privatuttak Konto 206x Privatkonto Kr 50 000
  Nullstilling av private skatter Konto 898x Privatuttak Konto 207x Skatter mv. Kr 50 000
  Overføring til annen egenkapital Konto 896x Overføring annen egenkapital Konto 205x Annen egenkapital Kr 60 000

  Sum eiendeler og gjelder finner man i næringsoppgaven post 9950 sum eiendeler og post 9990 Sum gjeld.

  Skatt

  Et enkeltpersonforetak beskattes etter foretaksmodellen. Virksomhetsinntekten skal etter fradrag for kostnader beskattes løpende som personinntekt. Dette gjelder uavhening om overskuddet blir tatt ut av virksomheten eller ikke jf. «Lignings-ABC 2016 (pr. juni) -> Enkeltpersonforetak - beregnet personinntekt (foretaksmodellen)» pkt. 1. Generelt.

  I et AS har aksjonærene valget mellom å la overskuddet stå i selskapet eller ta det ut som utbytte. Lar aksjonærene overskuddet stå i selskapet, blir overskudd kun beskattet en gang av selskapsskatten. Velger de å ta det ut blir overskuddet først beskattet av selskapsskatten og så blir det utbytteskatt for mottaker.

  I et enkeltpersonforetak er det ikke noe valg slik at alt overskudd blir beskattet som personinntekt for innehaveren av selskapet. Er overskuddet fra enkelpersonforetaket på kr 160 000 må det beskattes som lønn i sin helhet.

  Forskuddsskatt

  Som innehaver av et enkeltpersonforetak må skatten av overskuddet innbetales igjennom året fordelt på fire terminer jf. skattebetalingsloven § 10-20:

  • 15. mars
  • 15. mai
  • 15 september
  • 15 november

  Er forskuddsskatten under 2000 kroner, forfaller den i sin helhet til betaling 15.mai.

  Stikkord:

  • enk,
  • enkeltmannsforetak,
  • enkeltpersonforetak,
  • enkeltpersonsforetak,
  • forskuddsskatt enkeltpersonforetak,
  • enkelmannsforetak,
  • enmannsforetak,
  • selskap,
  • Bedrift,
  • forskuddskatt,
  • forskuddsskatt,
  Personlige næringsdrivende
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan