PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kostnader til mobiltelefon, bredbånd, telefon

  Enkeltpersonforetak

  • D2068 Private kostnader til elektronisk kommunikasjon
  • K7098 Privat bruk av elektronisk kommunikasjon

  Som personlig næringsdrivende har man krav på fradrag for kostnader til elektronisk kommunikasjon (telefon og internett) som blir brukt i virksomheten. Fradraget gjelder kun bruk i næring og ikke privat. Den næringsdrivende må derfor ha et forhold til hvor mye av bruken som gjelder næring og hvor mye som er privat. Andelen som er brukt i næring blir ført til fradrag.

  Hvis bruken kun gjelder næring får man fradrag for alt, men dette må sannsynliggjøres.

  I den løpende bokføringen blir fakturaene som gjelder telefon og internett ført i sin helhet, for så å tilbakeføre den delen som gjelder privat bruk.

  Bokføringforslag

  En næringsdrivende har totale telefonkostnader på kr 20 000 i år x. Beløpet blir bokført i sin helehet i regnskapet. Ved slutten av året må den næringsdrivene gjennomgå telefonkostnadene for å se hvor mye som relaterer seg til privat bruk. F.eks hvis den private bruken utgjør kr 10 000, så er det kun 4392 som skal tilbakeføres i regnskapet. Dette fordi privat bruk av elektronisk kommunikasjon blir fastsatt etter en sjablongregel.

  Ved slutten av året blir det tilbakeført privat bruk som fastsettes av sjablingreglene for elektronisk kommunikasjon.

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Kostnadsføring av telefon Konto 6900 Telefon Konto 2400 Leverandørgjeld Kr 20 000
  Tilbakeføring av privat bruk Konto 2068 Privat bruk av el. kommunikasjon Konto 7098 Privat bruk av el. kommunikasjon Kr 4 392

  Merverdiavgift er ikke hensyntatt i eksempelet. Hvis selskapet er merverdiavgiftsregisteret så skal merverdiavgift av faktisk privat bruk tilbakeføres. Altså, hvis privat bruk utgjør kr 10 000 netto, så skal det tilbakeføres merverdiavgift på hele dette beløpet.

  Privat fordel

  Beskatningen foretas i form av et sjablongmessig fastsatt årlig inntektstillegg på kr 4 392. Dersom de samlede kostnadene for EK-tjenester er lavere, vil inntektstillegget bli like stort som de samlede kostnadene.

  Med utgangspunkt i tallene som er brukt i bokføringseksempelet over, så er det kun kr 4 392 som blir det årlige inntektstillegget selv om den private bruken har vært på kr 10 000.

  Eksempler på beregning ved bruk:

  • deler av året
  • av flere kommunikasjonsmidler
  • av ett kommumikasjonsmiddel

  For beregning av fordel fri elektronisk kommunikasjon se «Beregning av fordel for fri elektronisk kommunikasjon».

  Stikkord:

  • bredbånd hjemmekontor,
  • enkeltmannsforetak,
  • enkeltpersonforetak,
  • fri telefon enk,
  • fri telefon næringsdrivende,
  • næringsdrivende,
  • personlig,
  • selvstendig næringsdrivende,
  • enkelmannsforetak,
  • enkeltpersonsforetak,
  • enmannsforetak,
  • enk,
  • tlf,
  • selskap,
  • Bedrift,
  • Kostand,
  • kostnad,
  • kost,
  Kostnader til mobiltelefon, bredbånd, telefon
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan