PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Forsikringsoppgjør - kostnadsført eiendel

  Erstatning

  • MVA7 - Ingen mvabehandling (inntekter)

  Merverdiavgift

  Forsikringsoppgjør i forbindelse med ødeleggelse/skade på en eiendel, anses som en erstatningsutbetaling fra forsikringsselskap til forsikringstaker.

  Erstatningsutbetaling fra forsikringsselskap anses ikke som vederlag for levering av vare eller tjeneste. Det skal derfor ikke beregnes merverdiavgift på slike erstatningsutbetalinger, se mval. § 1-3 (1) a og § 3-1 (1), og beløpet skal heller ikke være med på omsetningsoppgaven.

  Bokføring

  Dersom den ødelagte eiendelen blir reparert, føres forsikringsoppgjøret mot den/de konti der reparasjonskostnadene føres, slik at erstatningsutbetalingen reduserer reparasjonskostnadene i regnskapet. Alternativt kan konto 3900 Annen driftsrelatert inntekt brukes om det skulle vise seg å være vanskelig å fastslå reparasjonskostnadene.

  I de tilfeller der eiendelen er tapt/tilintetgjort og kostnadene allerede er bokført i regnskapet, kan forsikringstaker bokføre mottatt erstatning til kredit på konto 3900 Annen driftsrelatert inntekt. Kjøpes ny vare som erstatning for den ødelagte varen, kan forsikringsoppgjøret føres på samme konto som nyanskaffelsen slik at denne ekstrakostnaden blir motvirket av erstatningsbeløpet som mottas.

  Gjelder forsikringsoppgjøret driftsrelaterte inntekter slik at det utbetalte forsikringsbeløpet skal erstatte tapte driftsinntekter, bokføres forsikringsutbetalingen mot konto 3900 Annen driftsrelatert inntekt. Eksempler på slike erstatninger er forsikringsoppgjør i forbindelse med ødelagte varer under transport og ved kansellering av ordre.

  Eksempel

  I et forsikringsoppgjør får en bedrift utbetalt et forsikringsbeløp på kr 3 192 som skal dekke tapet av en stjålet mobiltelefon. Bedriften kjøper en ny mobil til kr 6 299 inkl. mva som skal erstatte den stjålne.

  Forslag til kontering:

  Kommentar Debet Kredit Beløp Mva
  Forsikringsoppgjør Konto 1920 Bankinnskudd Konto 6540 Inventar kr 3 192

  Kjøp ny mobil

  Konto 6540 Inventar Konto 1920 Bankinnskudd kr 6 299 Fradrag

  Stikkord:

  • erstatning,
  • erstatning forsikring,
  • erstatning omsetning,
  • erstatning omsetningstap,
  • erstatning tyveri,
  • erstatningsoppgjør,
  • erstatningsutbetaling,
  • forsikringserstatning,
  • forsikringsoppgjør hærverk,
  • oppgjør fra forsikringsselskap,
  • refusjon forsikringsskade,
  • skadeerstatning,
  • skadeoppgjør,
  • skadeoppgjør mobil,
  • tapt inntekt,
  • erstattning,
  • Kostand,
  • salg,
  • selskap,
  • kostnad,
  • kost,
  Forsikringsoppgjør - kostnadsført eiendel
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan