PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Pensjon i dødsmåneden

  Etterpensjon

  • LønnKun opplysningsplikt

  Lønn

  Pensjon som avdøde hadde opptjent før dødsfallet anses normalt bare som arv dersom avdøde ikke hadde rettslig og faktisk adgang til å få pengene utbetalt før dødsfallet. Skattedirektoratet har imidlertid uttalt at pensjon i dødsmåneden skal anses som skattefri i sin helhet av praktiske årsaker. Det skal ikke foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift av denne type ytelser.

  A-melding

  Pensjon som blir utbetalt i dødsmåneden er kun oppgavepliktig og skal innrapporteres på a-meldingen som Kontantytelse - Pensjon i dødsmåneden (skattefri)

  Pensjon i dødsmåneden
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan