PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av førstehjelpskurs

  Førstehjelpskurs

  • D5990 Annen personalkostnad
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Ved kjøp av førstehjelpskurs til ansatte for å øke tryggheten og kunnskapen på arbeidsplassen, blir dette betegnet som en personalkostnad og skal føres mot konto 5990 uten fradrag for merverdiavgift. Omsetning av kurs og undervisning er i utgangspunktet ikke merverdiavgiftspliktig.

  Hvis kurset blir holdt i forbindelse med kjøp av en hjertestarter, så inngår kurset i beregningsgrunnlaget og det er fradrag for mva.

  Skatt

  Som nevnt under merverdiavgift, så skal kurs for de ansatte som ikke er relevant for deres daglige virke føres mot konto 5990 Annen personalkostnad. Men hvis kurset er relevant for hva de ansatte gjør til daglig, så blir dette definert på en annen måte og skal føres mot konto 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.

  Kjøp av førstehjelpskurs
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan