PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg av førstehjelpskurs

  Førstehjelpskurs

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Salg av førstehjelpskurs anses som undervisning og er etter mval. § 3-5 unntatt fra loven. Omsetningen faktureres derfor uten merverdiavgift.

  Unntak

  Saken forholder seg annerledes om et introduksjonskurs inngår eller blir solgt i forbindelse med salg av en hjertestarter eller annet førstehjelpsutstyr. Hvis et introduksjonskurs for bruk av en hjertestarter inngår i avtalen av et salg, vil denne delen inngå i beregningsgrunnlaget for beregning av merverdiavgift jf. mval. § 4-2, og bokføres mot konto 3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats.

  Stikkord:

  • salg,
  Salg av førstehjelpskurs
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan