PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  På salgsdokumentet

  Fakturagebyr

  • MVASe kommentar

  Generelt

  Fakturagebyr kan bare legges til ved fakturering hvis dette er avtalt mellom kjøper og selger. Ved fakturering mellom næringsdrivende er det i enkelte bransjer vanlig praksis å fakturere med gebyr, og dette kan da gjøres selv om partene ikke har en avtale om fakturagebyr.

  Merverdiavgift og bokføring

  Fakturagebyr avgiftsbehandles på tilsvarende måte som tjenesten/varen fakturaen gjelder.

  Ved fakturering av flere produkter med ulik avgiftsbehandling skal fakturagebyret i teorien splittes opp og beregnes med tilsvarende avgiftssatser som de solgte produktene. I praksis faktureres gebyret med den satsen som hoveddelen av produktene beregnes med.

  Fakturagebyret inntektsføres i regnskapet sammen med den solgte varen/tjenesten, se mval. § 4-2 (1).

  Stikkord:

  • administrasjonsgebyr,
  • ekspedisjonsgebyr,
  • ekspedisjonskostnader,
  • faktureringsgebyr,
  • forsinkelsesrente,
  • gebyrer konto,
  • inkasso,
  • inkassogebyr,
  • inkassosats,
  • inkassosatsen,
  • inkassosatser,
  • oppkravsgebyr,
  • forsinkelserente,
  • faktura,
  • salgslegitimasjon,
  • kvittering,
  • salgsdokumentasjon,
  • Kostand,
  • salg,
  • ks,
  • kostnad,
  • kost,
  På salgsdokumentet
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan