PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattefri dekning fergekostnader for kjøretøyet - tjenestereise

  Fergekostnader

  • D7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • MVA13 - Fradrag for inngående mva, 10%

  Merverdiavgift

  Det er ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader til å frakte kjøretøy på ferge i forbindelse med tjenestereiser der transportmiddelet er personkjøretøy slik det er definert i fmva. § 1-3-1, jf. mval. § 8-4. Ved bruk av andre kjøretøy på tjenestereiser, er det fradrag for inngående merverdiavgift med lav sats for kostnader til å frakte kjøretøy på ferge, se mval. § 5-4, jf. mval. § 8-1.

  Lønn

  Arbeidsgivers dekning av fergekostnader på yrkesreise er skattefri for arbeidstaker. Dette gjelder som hovedregel også for personer som ved ligningen får standardfradrag for utenlandske arbeidstakere. Se «Lønns-ABC 2014 -> 9.8 Bompenger /fergekostnader».

  Ved bruk av klippekort, verdikort, autopass, månedskort, årskort ol. der fergekostnadene gjelder både privatturer og tjenestereiser, se:
  «Fergekostnader -> Forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser».

  Stikkord:

  • Kostand,
  • ferge,
  • fergekostnader,
  • kostnad,
  • kost,
  Skattefri dekning fergekostnader for kjøretøyet - tjenestereise
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan