PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Arbeidsgiver dekker feriereise eller familiens deltakelse på tjenestereise

  Feriereise eller familiens deltakelse på tjenestereise

  • D5990 Annen personalkostnad
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Feriereise og andre privatreiser

  Dekker arbeidsgiver en privat feriereise for arbeidstaker og/eller familie er dette skattepliktig inntekt for arbeidstaker. Det samme gjelder for billettordninger med ubegrenset antall reiser i en periode, f.eks. årskort, “Travel Pass Unlimited” ol. Blir arbeidstaker på en privat reise, forhindret av uforutsette ytre forhold og arbeidsgiver dekker ekstra kostnader som arbeidstaker måtte få i forbindelse med forlengelse av reiser eller utgifter til hjemreisen, er dette skattepliktig for arbeidstaker. Det gjelder også selv om det er i arbeidsgivers interesse. Blir imidlertid en privat reise avbrutt og arbeidstaker blir beordret hjem, er merkostnadene ikke skattepliktig for arbeidstaker.

  Ektefelles og/eller families deltakelse på tjenestereiser

  Merkostnader ved dekning av reisekostnader for ektefelle/familie i forbindelse med en tjenestereise er skattepliktig for arbeidstaker, med mindre forholdene tilsier at ektefelles deltakelse er nødvendig f.eks. av helsemessige grunner.

  Kostnader forbundet med ektefellens/familiens deltakelse skal innrapporteres på a-meldingen.

  Forlengelse av tjenestereisen

  Arbeidsgiver kan dekke et utvidet opphold på en tjenestereise hvis:

  • tjenestedelen av reisen er av minst to dagers varighet
  • utvidelsen bare omfatter inntil to døgn ekstra, og
  • arbeidsgiveren ikke må betale mer for reisen med et slikt utvidet opphold enn for en tilsvarende kortere, ren tjenestereise.

  Arbeidstaker er skattepliktig for eventuelle merkostnader i forhold til hva den kortere tjenestereisen ville ha kostet. Skyldes utvidet opphold på tjenestereise uforutsette omstendigheter, f.eks. innstilte flyavganger, er dekning av slike kostnader ikke skattepliktig for arbeidstaker. Se UTV 2010/866.

  A-melding

  Dersom arbeidsgiver dekker kostnader ved ektefelles/families deltagelse på tjenestereise, skal denne fordelen innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på private reiser som dekkes av arbeidsgiver, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • barn,
  • bespisning,
  • bussbilletter,
  • båtbilletter,
  • ektefelle med på reise,
  • fergebilletter,
  • feriereise,
  • ferietur,
  • ferjebilletter,
  • flybilletter,
  • forretningsreise,
  • hotellopphold,
  • kone,
  • kost og losji,
  • kundereise,
  • ledsager,
  • ledsagergodtgjørelse,
  • parkering,
  • partner,
  • personling næringsdrivende,
  • privat reise,
  • reise,
  • reisekostnader,
  • reiseoppgjør,
  • reiseutgifter,
  • samboer,
  • tjenestereiser,
  • togbillett,
  • fritidsreise,
  • ferge,
  • jernbane,
  • Kostand,
  • kostnad,
  • kost,
  Arbeidsgiver dekker feriereise eller familiens deltakelse på tjenestereise
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan