PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fri bruk av arbeidsgivers båt

  Firmabåt

  • LønnSkatteplikt - Opplysningsplikt

  Lønn

  Dersom arbeidsgiver stiller fritidsbåt / firmabåt til disposisjon til sine ansatte vederlagsfritt, vil dette være skattepliktig inntekt for den ansatte. Fordelen verdsettes til markedspris for leie av tilsvarende båt.

  Naturalytelsen skal ikke med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk, se sktbf. § 5-6-10 b, og ytelsen er derfor heller ikke arbeidsgiveravgiftspliktig, se ftrl. § 23-2 (3).

  Unntak

  Tilgang til mindre båt i tilknytning til bedriftshytte vil anses å være et rimelig velferdstiltak.

  A-meldingen

  Fri privat bruk av arbeidsgivers båt skal innrapporteres som Naturalytelse - Annet.

  Stikkord:

  • firmabåt,
  • fordel fri båt,
  • fri båt,
  • jolle,
  • katamaran,
  • motorbåt,
  • naturalytelse,
  • pram,
  • seilbåt,
  • skute,
  • småbåt,
  Fri bruk av arbeidsgivers båt
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan