PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Flyttekostnader når bedriften flytter

  Flyttekostnader

  • D6795 Annen fremmed tjeneste, ikke oppgavepliktig
  • MVA1 - Fradrag for inngående mva, 25%

  Merverdiavgift

  En bedrifts kostnader til flytting av inventar og annet utstyr til bruk i virksomheten, er fradragsberettiget for merverdiavgift, jf mval. § 8-1. På samme måte vil kostnader til demontering for flytting og oppsetting/montering av driftsmidler være fradragsberettiget for inngående merverdiavgift.

  Kostnader til flytting av privat utstyr er ikke fradragsberettiget, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • demontering,
  • flyttebil,
  • flyttebyrå,
  • flyttetransport,
  • flytteutgifter,
  • flytting,
  • Flyttingsutgifter,
  • montering,
  • vask og puss,
  • vinduspuss,
  • vindusvask,
  • Kostand,
  • sport,
  • Bedrift,
  • kostnad,
  • kost,
  Flyttekostnader når bedriften flytter
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan