PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av forsikringer til virksomheten

  Forsikringer for virksomheten

  • D7500 Forsikringspremie
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Forsikringer til virksomheten er en unntatt finansielle tjeneste, jf mval. § 3-6 (a). Forsikringspremien vil derfor ikke bli fakturert med merverdiavgift.

  Slike forsikringer kan være (listen er ikke uttømmende):

  • brannforsikring
  • kontorforsikring
  • løsøreforsikring
  • sykelønnsforsikring
  • tyveriforsikring

  Stikkord:

  • advance payment bonds,
  • anbudsgarantier,
  • anleggsforsikring,
  • ansvarsforsikring,
  • arbeidsmaskinsforsikring,
  • avbruddsforsikring,
  • betalingsgarantier,
  • bilforsikring,
  • brann,
  • brannforsikring,
  • Brannforsikringspremie,
  • brannskade,
  • bussforsikring,
  • byggeforsikring,
  • byggforsikring,
  • dataforsikring,
  • egenandel skadeforsikring,
  • egenandel ved bilskader,
  • eiendomsmeglingsforsikring,
  • formuesansvarsforsikring,
  • forsikring,
  • forsikring båt,
  • forsikring datamaskiner,
  • forsikring eiendomsmegling,
  • forsikring forretningsbygg,
  • forsikring pc,
  • forsikring styremedlemmer,
  • forsikringer,
  • forsikringspremier,
  • forsikringsskade,
  • forskuddsbetalingsgarantier,
  • garantiforsikring,
  • huseierforsikring,
  • industriforsikring,
  • innbruddsforsikring,
  • kasko,
  • kjøp,
  • kontorforsikring,
  • kredittforsikring,
  • krigsforsikring,
  • kriminalitetsforsikring,
  • lagerforsikring,
  • landbruksforsikring,
  • lastebilforsikring,
  • lastebiltilhengerforsikring,
  • leveransegarantier,
  • løsøre,
  • løsøreforsikring,
  • maskinforsikring,
  • montasjeforsikring,
  • næringsforsikring,
  • næringslivsforsikring,
  • payment bonds,
  • performance bonds,
  • profesjonansvarforsikring,
  • profesjonansvarsforsikring,
  • profesjonsansvarsforsikring,
  • profesjonsforsikring,
  • prosjektforsikring,
  • sjøforsikring,
  • styreansvarsforsikring,
  • styreforsikring,
  • sykdomsforsikring,
  • sykeavbruddsforsikring,
  • sykelønnsforsikring,
  • sykepengerforsikring,
  • taxiforsikring,
  • traktorforsikring,
  • transportforsikring,
  • trygghetsavtale,
  • trygghetsforsikring,
  • tyveriforsikring,
  • Utførelses- og reklamasjonsgarantier,
  • vannskadeforsikring,
  • næringsbygg,
  • arbeidsvederlag,
  • næringslivforsikring,
  • ansvarforsikring,
  • kmva,
  • lønn,
  • sport,
  • ks,
  • lastebil,
  • taxi,
  • landbruk,
  Kjøp av forsikringer til virksomheten
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan