PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Forsinkelsesgebyr - årsregnskap, beretninger mm.

  Forsinkelsesgebyr på årsregnskap, beretninger mm.

  • D7798 Annen kostnad, fradragsberettiget
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  Satser
  Rettsgebyr

  Rettsgebyr er et grunngebyr for beregning av betaling for visse tjenester i offentlig virksomhet.

  2017 2016
  1 rettsgebyr kr 1049 kr 1 025

  På nettsiden domstol.no finnes en oversikt over rettsgebyr i ulike saker.

  Generelt

  Leveres ikke årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning eller andre innsendingspliktige dokumenter innen de fastsatte frister, påløper forsinkelsesgebyr etter reglene fastsatt i Forskrift til utfylling og gjennomføring mv av regnskapsloven § 8-3-1. Dersom virksomheten ikke betaler gebyret, blir medlem i styret, deltaker eller i noen tilfeller daglig leder, solidarisk ansvarlig for å betale gebyret. Solidarisk ansvar betyr at flere personer har ansvaret for å betale samme krav, og at alle er ansvarlig for hele kravet til det er betalt.

  Følgende satser gjelder per 1. januar 2017 (se Rettsgebyrloven § 1):

  Gjeldende periode Beløp pr. uke
  Fom. 1. uke tom. 8. uke kr 1 049 (tilsvarer ett rettsgebyr)
  Fom. 9. uke tom. 18. uke kr 2 098 (tilsvarer to rettsgebyr)
  Fom. 19. uke tom. 26. uke kr 3 147 (tilsvarer tre rettsgebyr)

  Gebyret ilegges for hele uker og påbegynt uke regnes dermed som full uke. Dersom de innsendte dokumentene har mangler som gjør at de ikke kan godkjennes som årsregnskap mv., ilegges gebyr til manglene er rettet opp. For innleveringsfrister, se regnskapsloven § 8-3. Forsinkelsesgebyret kan bli opp til kr 54 548.

  Skatt

  Forsinkelsesgebyrene er skattemessig fradragsberettiget på samme måte som, bøter, gebyrer mv. av ikke overveiende straffelignende karakter. Se «Lignings-ABC 2016 (pr. juni) -> Bot, gebyr mv.» pkt. 1 andre avsnitt.

  Stikkord:

  • forsinkelser Brønnøysund fradragsrett,
  • forsinkelsesavgift,
  • forsinkelsesgebyr,
  • forsinkelsesgebyr Brønnøysund fradragsrett,
  • forsinkelsesgebyr regnskap,
  • forsinkelsesgebyr revisjonsberetnng,
  • forsinkelsesgebyr årsberetning,
  • forsinkelsesgebyr årsregnskap,
  • gebyrer konto,
  • tvangsmulkt,
  • årsberetning,
  • tv,
  • mulkt,
  Forsinkelsesgebyr - årsregnskap, beretninger mm.
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan