Lønn og ytelser

Fradrag

Forskuddstrekk i a-meldingen

Arbeidsgiveravgift og finansskatt

Spesielle grupper

Oversikt over ytelser som kun utbetales fra Arbeids- og velferdsetaten

Utgåtte koder