PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fradrag

  A-meldingen

  Fagforeningskontingent

  Gjelder fradrag for fagforeningskontingent.

  Kort om fagforeningskontingent
  Oppgi fradrag for fagforeningskontingent når kontingenten er:

  • trukket i arbeidstakers lønn eller
  • betalt direkte av arbeidstakeren til fagforeningen, og arbeidstakeren dokumenterer dette for arbeidsgiver
  Beløp -

  x kroner

  • Oppgi bruttobeløpet som er trukket fra lønn og andre ytelser, eller som er betalt av arbeidstakeren.
  • Du skal oppgi et negativt beløp.
  • Du kan bare oppgi positivt beløp for «fagforeningskontingent» hvis du skal rette opp i en tidligere a-melding.
  Fradragsbeskrivelse Oppgi en av disse beskrivelsene:
  • Fagforeningskontingent
  • Fagforeningskontingent Svalbard
  • Fagforeningskontingent Jan Mayen og bilandene i Antarktis

  Du skal bruke beskrivelsen «Fagforeningskontingent Svalbard» eller «Fagforeningskontingent Jan Mayen og bilandene i Antarktis» hvis arbeidstakeren kommer inn under lønnstrekkordningen på Svalbard eller Jan Mayen.

  Hva med forskuddstrekket
  Når du skal beregne forskuddstrekk skal du redusere beregningsgrunnlaget med fagforeningskontingent som er trukket i arbeidstakers lønn.

  Når arbeidstakeren betaler direkte
  Når arbeidstakeren har betalt fagforeningskontingent direkte til foreningen, skal du også redusere beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk med fagforeningskontingenten.

  Fradragsberettiget del av årskontingenten skal komme til fradrag med en forholdsmessig del ved hver ordinær lønnsutbetaling.

  Hva med arbeidsgiveravgiften
  Du skal ikke redusere grunnlaget for arbeidsgiveravgiften.

  Når skal du rapportere
  Oppgi fradraget den måneden du har trukket beløpet, eller den måneden arbeidstakeren dokumenterer at kontingenten er betalt direkte til fagforeningen.

  For fagforeninger
  Fagforeninger er ikke opplysningspliktige for fagforeningskontingent som er betalt til foreningen, og skal derfor ikke rapportere dette i a-meldingen.

  Fagforeninger kan rapportere kontingent som:

  • medlemmer har betalt direkte til fagforeningen og
  • er dekket og innbetalt av medlemmenes arbeidsgiver uten trekk i lønn

  Dette skal da sendes som filvedlegg i Altinn.

  Premie til pensjonsordninger

  Gjelder fradrag for premie til pensjonsordninger.

  Kort om premie til pensjonsordninger
  Oppgi premie til offentlige og godkjente private pensjonsordninger når inntektsmottakeren er trukket i lønn for premien.

  Dette gjelder også:

  • pensjonsordninger for skogsarbeidere
  • pensjonsordninger for fiskere
  • pensjonsordninger for sjøfolk
  • trukket tilskudd til foretakspensjonsordninger
  • trukket tilskudd til innskuddspensjonsordninger
  Beløp -

  x kroner

  • Oppgi bruttobeløpet som er trukket.
  • Du skal oppgi et negativt beløp.
  • Du kan bare oppgi positivt beløp hvis du skal rette opp i en tidligere a-melding.
  Fradragsbeskrivelse

  Oppgi en av disse beskrivelsene:

  • Premie til pensjonsordninger
  • Premie til pensjonsordninger Svalbard
  • Premie til pensjonsordninger Jan Mayen og bilandene i Antarktis

  Du skal bruke beskrivelsen «Premie til pensjonsordninger Svalbard» eller «Premie til pensjonsordninger Jan Mayen og bilandene i Antarktis» hvis arbeidstakeren kommer inn under lønnstrekkordningen på hhv. Svalbard eller Jan Mayen.

  Hva med forskuddstrekket
  Når du skal beregne forskuddstrekk skal du redusere beregningsgrunnlaget med premien til pensjonsordningen som er trukket i arbeidstakers lønn.

  Hva med arbeidsgiveravgiften
  Du skal ikke redusere grunnlaget for arbeidsgiveravgiften.

  Når skal du rapportere
  Oppgi fradraget den kalendermåneden du har trukket beløpet.

  Premie til utenlandske pensjonsordninger

  Gjelder fradrag for premie til utenlandske pensjonsordninger.

  Kort om fradrag for premie til utenlandske pensjonsordninger
  Oppgi fradrag for premie til utenlandske pensjonsordninger når inntektsmottakeren er trukket i lønn for premien, etter skatteloven § 6-72.

  Trekk i lønn for premie til utenlandsk pensjonsordning må skilles fra trekk i lønn for premie til norsk pensjonsordning, da en arbeidstaker som er medlem i både en norsk og en utenlandsk pensjonsordning, bare har fradragsrett for premieinnbetalingene til den norske ordningen.

  Beløp -

  x kroner

  • Oppgi bruttobeløpet som er trukket.
  • Du skal oppgi et negativt beløp.
  • Du kan bare oppgi positivt beløp hvis du skal rette opp i en tidligere a-melding.
  Fradragsbeskrivelse premie til utenlandske pensjonsordninger

  Hva med forskuddstrekket
  Når du skal beregne forskuddstrekk, skal du redusere beregningsgrunnlaget med premie til utenlandske pensjonsordninger som er trukket i arbeidstakers lønn.

  Hva med arbeidsgiveravgiften
  Fradraget skal ikke trekkes fra grunnlaget for arbeidsgiveravgiften.

  Når skal du rapportere
  Oppgi fradraget den kalendermåneden du har trukket beløpet.

  Premier til fond og trygd

  Gjelder fradrag for premie til fond og trygd.

  Kort om fradrag for premie til fond og trygd
  Oppgi trygdepremie eller premie til opplysnings- og utviklingsfond som du har trukket i arbeidstakers lønn.

  Premie til opplysnings- og utviklingsfond skal du ikke oppgi hvis lønnen allerede er redusert tilsvarende (slik som i staten).

  Premie til opplysnings- og utviklingsfond er en tariffestet ordning mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

  Beløp -

  x kroner

  • Oppgi bruttobeløpet som er trukket.
  • Du skal oppgi et negativt beløp.
  • Du kan bare oppgi positivt beløp hvis du skal rette opp i en tidligere a-melding.
  Fradragsbeskrivelse

  Oppgi en av disse beskrivelsene:

  • Premie til fond og trygd
  • Premie til fond og trygd – Svalbard

  Du skal bruke beskrivelsen «Premie til fond og trygd – Svalbard» hvis arbeidstakeren kommer inn under lønnstrekkordningen på Svalbard.

  Hva med forskuddstrekket
  Fradraget skal ikke trekkes fra grunnlaget for forskuddstrekk.

  Hva med arbeidsgiveravgiften
  Fradraget skal ikke trekkes fra grunnlaget for arbeidsgiveravgiften.

  Når skal du rapportere
  Oppgi fradraget for premie til fond og trygd den kalendermåneden du har trukket beløpet.

  Brakkeleie

  Gjelder fradrag for leie av midlertidig bolig i brakke.

  Kort om fradrag for brakkeleie
  Oppgi brakkeleie når arbeidstakeren leier midlertidig bolig i brakke. Gjelder både når leien er trukket i lønnen og når arbeidstakeren har betalt leien direkte til utleieren.

  Beløp -

  x kroner

  • Oppgi bruttobeløpet som er trukket.
  • Du skal oppgi et negativt beløp.
  • Du kan bare oppgi positivt beløp hvis du skal rette opp i en tidligere a-melding.
  Fradragsbeskrivelse

  Oppgi en av disse beskrivelsene:

  • Brakkeleie
  • Brakkeleie – Svalbard

  Du skal bruke beskrivelsen «Brakkeleie – Svalbard» hvis arbeidstakeren kommer inn under lønnstrekkordningen på Svalbard.

  Hva med forskuddstrekket
  Fradraget skal ikke trekkes fra grunnlaget for forskuddstrekk.

  Hva med arbeidsgiveravgiften
  Fradraget skal ikke trekkes fra grunnlaget for arbeidsgiveravgiften.

  Når skal du rapportere
  Oppgi fradraget den kalendermåneden du har trukket beløpet, eller måneden arbeidstaker har betalt leien.

  Stikkord:

  • amelding,
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan