PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  401-innberetning

  A-ordningen

  Opplysningspliktige utbetalinger og naturalytelser som tom. inntektsåret 2014 er innberettet i kode 401 «Utbetalinger mv. til næringsdrivende», med unntak av honorar eller annen godtgjøring som er utbetalt til opphavsmann til åndsverk, inngår ikke i a-meldingen. Skatteetaten innfører en ny selvstendig oppgavetype, Betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted.

  Den nye oppgavetypen skal tas i bruk fra og med inntektsåret 2015 med første innrapportering i januar/februar 2016. Skjemaet skal altså leveres en gang per år. Utbetalinger i 2014 rapporteres i lønns- og trekkoppgaven for inntektsåret 2014, kode 401.

  For mer om ordningen, se SKD 061114 Betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted blir ny oppgavetype.

  Stikkord:

  • aordningen,
  401-innberetning
  367 1269 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan