PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  A-ordningen

  A-ordningen

  A-ordningen ble innført fom. 1. januar 2015. Dette innebærer at alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser skal rapportere opplysninger om ansatte og lønn på personnivå hver måned via en elektronisk a-melding.

  A-meldingen erstatter fem skjemaer som tidligere ble levert hver for seg til Skatteetaten (inkl. skatteoppkrever), Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB).

  De fem skjemaene som er erstattet er:

  • Lønns- og trekkoppgave (RF-1015, RF-1049, RF-1062)
  • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver (RF-1025)
  • Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037)
  • Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500)
  • Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.10)

  Se temaet «A-meldingen» for oversikt over gamle koder mot ny innrapportering på a-meldingen.

  Altinn har laget en veiledning og et kodespeil for de som rapporterer via lønnssystem og en veiledning og et kodespeil for de som rapporterer ved direkte registrering i Altinn.

  Kort om a-ordningen

  • A-meldingen ble tatt i bruk for rapportering fra og med 1. januar 2015.
  • Lønns- og trekkoppgavekodene (LTO) er borte.
  • A-meldingen sendes elektronisk fra lønnssystemet. De som ikke har et lønnssystem, kan registrere a-meldingen direkte i Altinn. Det anbefales å kun bruke en kanal for innrapportering av lønnsopplysningene. Dvs. at man kun bruker lønnssystemet eller kun registrerer direkte i Altinn. En blanding av disse to har vist seg å by på problemer. For rapportering på papir må det søkes spesielt om dette.
  • A-melding skal sendes inn hver måned bedriften har opplysningsplikt. Det skal rapporteres etter kontantprinsippet. Alle utbetalinger i en kalendermåned skal derfor rapporteres i a-meldingen senest den 5. i måneden etter. Det kan rapporteres så mange ganger man vil i måneden, så dersom bedriften har flere utbetalingsdatoer i løpet av en måned, kan det rapporteres ved hver utbetaling.
   Eksempler rapporteringsfrist

   Utbetaling lønnRapporteringsfristKommentar
   20. mars5. aprilDet spiller ingen rolle om det er lønn for mars eller etterskuddsbetalt lønn for februar. Det er utbetalingsdato som styrer fristen for rapportering i a-meldingen.
   2. april5. maiDet spiller ingen rolle om det er lønn for april eller etterskuddsbetalt lønn for mars. Det er utbetalingsdato som styrer fristen for rapportering i a-meldingen.

  • Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk har samme betalingsfrister som før. Dvs. at de skal betales annenhver måned. Terminoppgaver skal ikke lenger sendes inn. Siste innsending av terminoppgave var for 6. termin 2014 og ble levert i januar 2015.
  • Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver skal ikke lenger sendes inn. Innsendingen i 2015 som gjelder 2014 ble derfor siste innsendingen for disse skjemaene. Fra 2015 sørger a-meldingen for at opplysningene kommer inn løpende gjennom året.
  • Enkeltmannsforetak uten ansatte skal ikke levere a-melding.

  Stikkord:

  • aordningen,
  A-ordningen
  374 1283 93 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan