Om veiledningen

Rapporteringsplikt

Andre rapporteringsmåter

Det er utviklet en egen tjeneste i Altinn for de som ikke har eller kan/ønsker å bruke lønnssystem til rapportering – A01 a-melding.
A01 a-melding er en tjeneste som gir tilgang til å registrere a-meldingen direkte i Altinn uten å måtte gå via et lønnssystem.

Du finner en egen veiledning for hvordan du skal gå frem for å fylle ut en a-melding direkte i Altinn. Gå til startsiden og velg i stedet ikonet for «Registrere direkte i Altinn».

Det finnes også papirskjema, men det er begrenset mulighet til å bruke dette.

Les mer om direkte registrering og papirskjema på Altinn.no

Stikkord: aordningen

Ikke bruk mer enn en rapporteringsmåte

Opplysningsplikten

Frist for rapportering

Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Korrigere innsendt informasjon

Kontroll av innsendt a-melding

Hva skal rapporteres

Arbeidsforholdsopplysninger – rapportering