Om veiledningen

Rapporteringsplikt

Andre rapporteringsmåter

Ikke bruk mer enn en rapporteringsmåte

Opplysningsplikten

Frist for rapportering

Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Betalingsfristen for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift er:

Januar og februar15. mars
Mars og april15. mai
Mai og juni15. juli
Juli og august15. september
September og oktober15. november
November og desember15. januar

I tilbakemeldingen du mottar ved innsendelse av a-meldingen, vil du finne informasjon om beløp og kid.nr. I tilbakemeldingen vil du kun finne beløp for en måned, så du må huske å sjekke tilbakemeldingen for begge månedene som gjelder terminen du skal innbetale for.

Stikkord: aga, aordningen

Korrigere innsendt informasjon

Kontroll av innsendt a-melding

Hva skal rapporteres

Arbeidsforholdsopplysninger – rapportering