PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Frister

  A-ordningen

  Rapportering skal skje etter kontantprinsippet. Alle utbetalinger i en kalendermåned skal derfor rapporteres i a-meldingen senest den 5. i måneden etter at de rapporteringspliktige forholdene inntraff, se a-opplysningsloven § 4. Dersom den 5. faller på en lørdag, søndag eller helligdag, vil fristen være første virkedag etter.

  Eksempel

  Lønn utbetales den 10. mai. Utbetalingen gjelder lønn opptjent i april, dvs. at den utbetales etterskuddsvis.

  Frist for innrapportering er senest den 5. i måneden etter at lønn ble utbetalt, dvs. i dette tilfelle den 5. juni.

  A-ordningen krever at en opplysningspliktig skal rapportere et sett med pliktige opplysninger om hver enkelt ansatt minst en gang i måneden. Den opplysningspliktige kan selv velge når innrapportering skjer, så lenge fristen for innrapporteringen overholdes.
  Den opplysningspliktige kan f.eks. velge å sende inn a-meldingen:

  • i tilknytning til hver lønnskjøring eller
  • samlet en gang i måneden før 5. i påfølgende måned

  Eksempel

  Et selskap har lønnsutbetaling hver 10. og 24. i hver måned og utbetaling av reiseregninger den 15. hver måned. Her kan selskapet velge å innrapportere a-melding for hver lønnskjøring, altså tre ganger i måneden.

  Unntak

  Innrapportering av arbeidsforholdets start- og sluttdato

  Fristen for innrapportering av start- og sluttdato er senest fredag i uken etter at arbeidsforholdet har startet eller opphørt. Det er foreslått at det i forskrift skal gis dispensasjon slik at fristen for opplysningspliktige blir innen den 5. i måneden etter at arbeidsforholdet startet eller opphørte. Innrapportering skal skje selv om det ikke har vært noen utbetalinger.

  Eksempel

  A starter i arbeidsforholdet 10. januar - opplysninger om arbeidsforholdet innrapporteres innen 5. februar.

  A får utbetalt lønn 12. februar - opplysninger om inntekter mv., forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, samt status på arbeidsforholdet, innrapporteres innen 5. mars.

  Innrapportering av ytelser for frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm

  Gjelder for alle som utfører arbeid eller oppdrag for lønn eller godtgjørelse uten tjenesteforhold eller arbeidsforhold. Denne gruppen omfatter ikke selvstendig næringsdrivende.

  Det er ingen innmeldingsplikt i Aa-registeret for denne type arbeidsforhold. Det vil altså ikke utløse innrapporteringsplikt når en arbeidsgiver f.eks. engasjerer en konsulent til et oppdrag. Først når en utbetaling faktisk er foretatt, vil ordinær innrapporteringsplikt utløses og innrapportering må skje senest den 5. i måneden etter at utbetaling fant sted.

  Gjelder f.eks.

  • Frilansere
   En frilanser er ansatt for å utføre en bestemt oppgave. Arbeidsgiver har ikke styringsrett, det vil si at arbeidsgiver ikke kan endre arbeidsoppgavene uten at kontrakten reforhandles. Eksempler på typiske yrkesgrupper som ofte opptrer som frilansere: musikere, tekstforfattere, skuespillere, journalister og oversettere.
  • Styremedlemmer
   Som styremedlemmer rapporteres personer som bare sitter i styret i et selskap og ikke er ansatt.
  • Folkevalgte
   Folkevalgte politikere i kommuner, fylkeskommuner og på Stortinget som får godtgjørelse for politisk arbeid skal også rapporteres inn i denne kategorien.
  • Personer som innehar tillitsverv
   Godtgjørelse for arbeid og dekning av utgifter i frivillige og veldedige organisasjoner eller der man har tillitsverv rapporteres på denne måten. Eksempler på tillitsverv: deltakelse i bedriftsforsamlingen eller andre råd, utvalg og verv tilknyttet jobben.
  • Fosterforeldre
  • Støttekontakter
  • Avlastere
  • Personer med omsorgslønn

  Innrapportering av føderåd

  Opplysninger om føderåd etter skatteforvaltningsloven § 7-2 (1) bokstav b kan leveres en gang per år og skal senest leveres samtidig med fristen for å levere opplysninger i januar i året etter inntektsåret.

  Stikkord:

  • aordningen,
  367 1269 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan