Om veiledningen

Rapporteringsplikt

Andre rapporteringsmåter

Ikke bruk mer enn en rapporteringsmåte

Vi ser at noen sender a-meldinger både fra lønnssystem og ved direkte registrering i Altinn. Generelt vil en slik sammenblanding av innsendingskanaler skape problemer og feil for arbeidsgiver/regnskapsfører.

Har du lønnssystem, anbefaler vi sterkt at du holder deg til innsending fra systemet.

Slik legger vi sammen dine a-meldinger

Eksempel:

I januar sender Arbeidsgiveren AS inn tre a-meldinger (L1, L2 og L3) fra lønnssystemet, og to a-meldinger registreres direkte i Altinn (R1 og R2).

Alle a-meldingene sendt fra lønnssystemet gjelder, og legges sammen. Den siste a-meldingen fra direkte registrering gjelder. I direkte registrering gjelder alltid bare siste melding for måneden. I dette eksemplet vil R2 erstatte R1, og bare R2 gjelder.

Når Arbeidsgiveren AS får tilbakemelding, vil den inneholde informasjon om alle de fire gjeldende a-meldingene.

I dette eksemplet sendes det a-meldinger fra lønnssystem og direkte registrering om hverandre. Tilbakemeldingen for den siste a-meldingen 23. januar, vil også inneholde informasjon om eventuelle feil som ble sendt inn fra lønnssystemet. Tilbakemeldingen gjelder ikke bare sist innsendte a-melding, men alle a-meldinger som er gjeldende for måneden.

Hvis du leverer a-melding både fra lønnssystem og ved direkte registrering, kan det bli vanskelig å tolke tilbakemeldingen og rette eventuelle feil. Vi anbefaler derfor at du leverer bare i én innleveringskanal.

Ved rapportering av arbeidsforhold i flere kanaler vil dette i mange tilfeller føre til utfordringer med oppsummering av antallet arbeidsforhold. Det er vanskelig for opplysningspliktig å ha kontroll på hvilke arbeidsforhold som er rapportert og krevende å korrigere eventuelle feil.

Arbeidsforhold som er rapportert i forskjellige kanaler vil få forskjellige arbeidsforholdsIDer. Dersom det er rapportert arbeidsforhold i a-meldinger fra flere kanaler i samme rapporteringsperiode vil dette bli oppsummert som to unike arbeidsforhold fordi det finnes to sett av arbeidsforholdsIDer i samme måned. Dette vil bli tolket som to separate arbeidsforhold på samme måte som om man hadde sendt inn to arbeidsforhold med ulike arbeidsforholdsID fra samme system.

A-ordningen oppsummerer rapporteringene fra de forskjellige kanalene og for arbeidsforhold vil dette alltid medføre en duplisering av antallet arbeidsforhold innen samme rapporteringsmåned.

Neste rapporteringsmåned må opplysningspliktig bekrefte begge arbeidsforholdene for ikke å få tilbakemelding om mangelfull rapportering for perioden.

Slik korrigerer du

For å rette arbeidsforhold som er registrert dobbelt, kan du nulle ut a-meldingen du registrerte i Altinn. Ved å registrere en ny a-melding uten arbeidsforholdsopplysningene, vil den overskrive det du meldte inn tidligere.

Stikkord: aordningen

Opplysningsplikten

Frist for rapportering

Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Korrigere innsendt informasjon

Kontroll av innsendt a-melding

Hva skal rapporteres

Arbeidsforholdsopplysninger – rapportering