PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Innsending av a-melding

  A-ordningen

  Innrapporteringen skjer med en elektronisk a-melding direkte via lønns- og personalsystemet dersom dette er integrert mot Altinn og tjenesten «A02 a-melding innsending fra system". For systemer som ikke er fullintegrerte kan en fil med riktig filformat lastes opp i Altinn gjennom tjenesten "A02 a-melding innsending fra system". Begrensningene som tidligere har vært i Altinn på maksimalt 1000 oppgaver eksisterer ikke lenger i a-ordningen.

  Opplysningspliktige som har få ansatte og enkle forhold kan, via en ny tjeneste i Altinn, registrere a-meldingen manuelt.

  De som ikke har mulighet for å innrapportere elektronisk vil kunne søke om å sende a-meldingen på papir, men denne muligheten vil være sterkt begrenset i forhold til tidligere adgang til å bruke papirskjema.

  Stikkord:

  • aordningen,
  • amelding,
  Innsending av a-melding
  374 1283 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan