Om veiledningen

Rapporteringsplikt

Andre rapporteringsmåter

Ikke bruk mer enn en rapporteringsmåte

Opplysningsplikten

Frist for rapportering

Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Korrigere innsendt informasjon

Kontroll av innsendt a-melding

Når du har sendt inn en a-melding elektronisk, vil innholdet bli automatisk kontrollert. I din «Meldingsboks" i Altinn, vil du finne "A03 a-melding tilbakemelding".

Sendt inn direkte fra Altinn
Sender du inn flere meldinger for samme måned, vil kun den siste være gjeldene. Tilbakemeldingen du mottar vil derfor være relatert til den siste innsendte melding.

Sendt inn fra lønnssystem
Har du sendt inn flere a-meldinger for samme måned, vil de automatiske kontrollene sjekke alle de hittil rapporterte opplysningene for måneden.

Innhold i tilbakemeldingen
I tilbakemeldingen vil du finne to typer informasjon:

 1. Betalingsinformasjon
 2. Avviksmeldinger

Betalingsinformasjon
I tilbakemeldingen vil du få en oppsummering på alt forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift som er rapportert på samme måned med betalingsinformasjon (kontonummer og KID).

Når du innbetaler, skal du innbetale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk for to måneder av gangen.

Avviksmeldinger
Tilbakemeldingen inneholder:

 1. Alle avvik fra forretningsregler dokumentert med
  • Hvor i meldingen / månedens informasjon avviket er
  • Hvilken forretningsregel som er brutt
  • Vår beskrivelse av avviket

Eksempel:

 1. A-melding 1 sendes inn 3.februar 2015 – gjelder for januar 2015.
  Inneholder opplysninger om inntektsmottakerne Per, Pål og Espen.
 2. Tilbakemelding inneholder betalingsinformasjon og resultat av kontroller for a-melding 1.
 3. A-melding 2 sendes inn 4. februar 2015 for januar 2015. Inneholder opplysninger om inntektsmottaker Prinsessa.
 4. Tilbakemelding inneholder betalingsinformasjon og resultat av kontroller for a-melding 1 og a-melding 2 samlet.

Avviksmeldinger har tre forskjellige alvorlighetsgrader:

Avvist:
Meldingen inneholder avvik som anses så alvorlig at den avvises.
Avvik som medfører avvisning må rettes umiddelbart og du må sende ny a-melding.

Eksempel:
Organisasjonsnummer til opplysningspliktige mangler, da vet ikke EFF hvem som prøver å levere.

Øyeblikkelig:
Meldingen inneholder avvik som rettes.

Eksempel:
Inntektsmottaker er innmeldt med en startdato for arbeidsforholdet som er etter sluttdato for samme arbeidsforhold.

Retningslinje:
Meldingen inneholder kanskje avvik, og du må kontrollere og rette dette dersom det er avvik.
Er opplysningene på meldingen riktig, trenger du ikke å foreta deg noen rettinger.

Eksempel:
Start- eller sluttdato på arbeidsforholdet er langt fram eller tilbake i tid. Kontroller om datoen er riktig.

Stikkord: amelding, aordningen

Hva skal rapporteres

Arbeidsforholdsopplysninger – rapportering