Om veiledningen

Denne veiledningen beskriver hva som slags type informasjon som skal rapporteres i a-ordningen. Dvs, hva slags opplysninger skal følge med når du rapporterer arbeidsforhold, og hva slags informasjon må følge med når du rapporterer ytelser.

Beskrivelsene her tar ikke hensyn til hvilket lønnssystem du bruker eller om du registrerer a-meldingen direkte i Altinn. Beskrivelsene er generelle og skal legges til grunn uansett hvordan du rapporterer,

Trenger du hjelp til hvordan du skal gå frem for å fylle ut en a-melding i lønnssystemet ditt, må du ta kontakt med din systemleverandør.

For deg som vil registrere a-meldingen direkte i Altinn, vil du finne en egen veiledning for dette.

Gå til startsiden og velg i stedet ikonet for «Registrere direkte i Altinn». Dette gir deg tilgang til en egen veiledning som viser deg hvordan du skal fylle ut a-meldingen på Altinn.

altinn.no finner du en oversikt over hvilke datasystemer (fagsystemer) som har utviklet eller er i ferd med å utvikle integrasjon mot Altinn.

Stikkord: aordningen

Rapporteringsplikt

Andre rapporteringsmåter

Ikke bruk mer enn en rapporteringsmåte

Opplysningsplikten

Frist for rapportering

Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Korrigere innsendt informasjon

Kontroll av innsendt a-melding

Hva skal rapporteres

Arbeidsforholdsopplysninger – rapportering