PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Tilbakemeldinger på innsendinger

  A-ordningen

  Etter at a-meldingen er sendt, vil den opplysningspliktige motta en tilbakemelding, "A03 a-melding tilbakemelding", i sin "Meldingsboks" i Altinn. Tilbakemeldingen inneholder følgende:

  • Sum forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for måneden med betalingsinformasjon (kontonummer og KID)
  • Alle avvik fra forretningsregler dokumentert med
   • Hvor i meldingen / månedens informasjon avviket er
   • Hvilken forretningsregel som er brutt
   • En beskrivelse av avviket

  Dersom det er sendt inn flere a-meldinger i måneden, vil kontrollen omfatte alle de hittil innrapporterte opplysningene i den aktuelle måneden, og tilbakemeldingen vil inneholde resultatet for alle innsendingene samlet i måneden.

  Eksempel

  • A-melding 1 sendes inn 3. februar 2015 - gjelder for januar 2015.
   Inneholder opplysninger om inntektsmottakerne Per, Pål og Espen.

   Tilbakemelding inneholder betalingsinformasjon og resultat av kontroller for a-melding 1.

  • A-melding 2 sendes inn 4. februar 2015 - gjelder for januar 2015.
   Inneholder opplysninger om inntektsmottaker Prinsessa.

   Tilbakemelding inneholder betalingsinformasjon og resultat av kontroller for a-melding 1 og a-melding 2 samlet.

  Stikkord:

  • aordningen,
  Tilbakemeldinger på innsendinger
  374 1283 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan