PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Aktivering eller kostnadsføring - aktuelle temaer

  Aktivering eller kostnadsføring?

  Ved kjøp av en eiendel til bruk i inntektsgivende virksomhet må det avgjøres om utgiften skal kostnadsføres i resultatregnskapet eller føres i balansen (såkalt "aktivere").

  I følgende temaer finner du omtale av om det skal foretas aktivering eller kostnadsføring:

  • «{FE8AF595-77F8-469C-9221-376905FD86FC} -> Vurdering varige driftsmidler»
  • «{E9FF64D3-2BC3-48E8-95BD-13EBBCE783B2} -> Kriterier for balanseføring»
  • «{9CFB1D7F-741A-4C4E-A3CD-AF1AD036AE04} -> Klassifisering»
  • «{7154750D-892E-457F-9CE3-FE6621193363} -> Generelt»
  • «Oppstartingskostnader og kostnader ved prøveproduksjon»
  • «{AE9C7261-16AD-41D4-AAF0-D4ABD573FE4D} -> Generelt»
  • «{9905C931-5959-4BAD-93B7-80B20D85087F} -> Klassifisering»
  • «{75F2143E-8A49-46B2-A33C-FAF3987F95D3} -> Vurderingsregler»
  • «Transaksjonskostnader»

  Stikkord:

  • aktivere,
  • aktivering,
  • aktivering av timer,
  • aktivering immaterielle eiendeler,
  • anlegg under utførelse,
  • avskrivning,
  • balanseføring,
  • fou,
  • immaterielle eiendeler,
  • kostnadsføre,
  • kostnadsføring,
  • kundeportefølje,
  • prosjekt,
  • tomt,
  • Kostand,
  • immaterielle,
  • kostnad,
  Aktivering eller kostnadsføring - aktuelle temaer
  435 1427 104 75 722

  Kontering

  Satser

  Kontoplan