PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Aktuelle temaer

  Aktivering eller kostnadsføring?

  Ved kjøp av en eiendel til bruk i inntektsgivende virksomhet må det avgjøres om utgiften skal kostnadsføres i resultatregnskapet eller føres i balansen (såkalt "aktivere").

  I følgende temaer finner du omtale av om det skal foretas aktivering eller kostnadsføring:

  «Varige driftsmidler -> Vurdering varige driftsmidler»

  «Immaterielle eiendeler -> Kriterier for balanseføring»

  «Påkostninger og vedlikehold -> Klassifisering»

  «Offentlige tilskudd -> Generelt»

  «Oppstartingskostnader og kostnader ved prøveproduksjon»

  «Utgifter til fjerning og opprydding -> Generelt»

  «Leasing -> Klassifisering»

  «Forskning og utvikling -> Vurderingsregler»

  Stikkord:

  • aktivering av timer,
  • aktivering immaterielle eiendeler,
  • anlegg under utførelse,
  • avskrivning,
  • avskrivning driftsmiddel,
  • avskrivninger,
  • avskrivninger driftsmidler,
  • balanseføring,
  • fou,
  • immaterielle eiendeler,
  • kundeportefølje,
  • prosjekt,
  • tomt,
  • driftsmiddel,
  • Kostand,
  • immaterielle,
  • kostnad,
  • kost,
  329 1232 91 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan