Aktivering eller kostnadsføring - aktuelle temaer

Ved kjøp av en eiendel til bruk i inntektsgivende virksomhet må det avgjøres om utgiften skal kostnadsføres i resultatregnskapet eller føres i balansen (såkalt "aktivere").

I følgende temaer finner du omtale av om det skal foretas aktivering eller kostnadsføring:

  • Vurdering varige driftsmidler
  • Immaterielle eiendeler - Kriterier for balanseføring
  • Påkostninger og vedlikehold - Klassifisering
  • Offentlige tilskudd
  • Oppstartingskostnader og kostnader ved prøveproduksjon
  • Utgifter til fjerning og opprydding
  • Leasing - Klassifisering
  • Forskning og utvikling - Vurderingsregler
  • Transaksjonskostnader - Regnskap | Skatt
Stikkord: aktivering av timer, aktivering immaterielle eiendeler, anlegg under utførelse, fou, immaterielle eiendeler, kundeportefølje, prosjekt, immatrielle, imaterielle, kostand, omkostning