PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Avgiftsfritt salg av varer og tjenester ved oppføring av ambassadebygg

  Ambassader og konsulater

  • K3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri
  • K3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri
  • MVA5 - innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0%

  Merverdiavgift

  Omsetning av tjenester som står i direkte forbindelse med oppføring av ambassadebygg er fritatt for merverdiavgift i siste omsetningsledd. Det samme gjelder for varer som leveres i tilknytning til slike tjenester. Se mval. § 6-12 og fmva. § 6-12-1.

  Stikkord:

  • ambassader,
  • kanselli,
  • konsulater,
  • nybygg,
  • oppføring ambassadebygg,
  • nye,
  • salg,
  Avgiftsfritt salg av varer og tjenester ved oppføring av ambassadebygg
  429 1402 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan