PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Refusjon av mva ved kjøp av varer og tjenester

  Ambassader og konsulater

  Merverdiavgift

  Fremmede lands ambassader og konsulater har rett til å få refundert inngående merverdiavgift ved kjøp av utvalgte varer og tjenester iht. mval. § 10-2.

  Refusjonsordningen omfatter:

  • Varer og tjenester til statseide eiendommer
  • Varer og tjenester til offisielt bruk (med unntak av boliger)
  • Varer til personlig bruk.

  De konkrete varer og tjenester som omfattes av ordningen er beskrevet i fmva. §§ 10-2-1, 10-2-2 og 10-2-3.

  Refusjonsordningens fremgangsmåte samt krav til søknaden er beskrevet i fmva. § 10-2-5.

  Kjøp av drivstoff til kjøretøy

  Fremmede lands diplomatiske tjenestemenn har også rett til refusjon av merverdiavgift betalt ved kjøp av bensin og autodiesel til sine kjøretøy, og ordningen administreres av tollmyndighetene, jf. MVA-håndbokens kommentarer generelt om ordningen.

  Stikkord:

  • ambassader,
  • konsulater,
  • refusjon merverdiavgift,
  • moms,
  • mva,
  • merverdiavgift,
  • erverv,
  Refusjon av mva ved kjøp av varer og tjenester
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan