Definisjon

Anskaffelseskost i utenlandsk valuta

Offentlige tilskudd

Finansieringsutgifter

Finansieringsutgifter skal behandles som finanskostnader i regnskapet og ikke tillegges anskaffelseskostnaden, med mindre anskaffelsen inngår som en del av et egentilvirket driftsmiddel hvor finansieringsutgifter skal behandles etter reglene under.

Se også «EY 2007 Finansieringsutgifter ved egentilvirkning av anleggsmidler».

Stikkord: anleggsmiddler, anleggsaktiva

Anskaffelseskost ved tilvirkning

Noteopplysninger