PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattefri dekning av pass og vaksiner mm.

  Arbeidsgivers dekning av pass, vaksiner mm.

  • D7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig
  • MVASe kommentar

  Lønn

  I Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge (2016-2017) § 7 Andre utgifter, første fotnote, PM-2015-17, gis det anledning til å dekke kostnader til pass og visum skattefritt hvis dette er nødvendig for at arbeidstaker skal kunne gjennomføre forretningsreisen. Det samme gjelder for vaksinasjon og medisiner som av klimatiske eller helsemessige grunner er nødvendig på reisen.

  Merverdiavgift

  Pass

  Det vil ikke være fradrag for inngående merverdiavgift på passgebyr, da dette er omsetning som er et ledd i offentlig myndighetsutøvelse og dermed er unntatt fra loven, se mval. § 3-9 samt MVA-håndboken samme paragraf.

  Vaksiner

  Vaksinasjon anses som en unntatt helsetjeneste og vederlaget vil derfor bli oppkrevd uten merverdiavgift.

  Visum

  Tjenester i forbindelse med utstedelse av visum, attester mm. kan være fakturert med merverdiavgift, og vil være fradragsberettiget for merverdiavgift når visumet brukes i forbindelse med en tjenestereise.

  Stikkord:

  • fornye pass,
  • fradrag visum,
  • nødpass,
  • pass,
  • passbilde,
  • passgebyr,
  • reisemedisin,
  • vaksinasjon,
  • vaksiner,
  • vaksiner utenlands arbeid,
  • visum,
  • visumkostnad,
  • Kostand,
  • ks,
  • kostnad,
  • kost,
  Skattefri dekning av pass og vaksiner mm.
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan