PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattepliktig dekning av pass og vaksiner mm.

  Arbeidsgivers dekning av pass, vaksiner mm.

  • D5990 Annen personalkostnad
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Anskaffelse av pass og visum samt vaksiner og medisiner i forbindelse med en arbeidstakers reise, er av personlig karakter og vil være en skattepliktig naturalytelse dersom arbeidsgiver dekker.

  I noen tilfeller kan utgifter til pass og vaksiner dekkes skattefritt, se «Arbeidsgivers dekning av pass, vaksiner mm. -> Skattefri dekning av pass og vaksiner mm.».

  Merverdiavgift

  Pass

  Det vil ikke være fradrag for inngående merverdiavgift på passgebyr, da dette er omsetning som er et ledd i offentlig myndighetsutøvelse og dermed er unntatt fra loven, se mval. § 3-9 samt MVA-håndboken samme paragraf.

  Vaksiner er legemiddel og disse er mva-pliktig med høy sats. MERK! Vaksinasjon anses som en unntatt helsetjeneste og vederlaget vil derfor bli oppkrevd uten merverdiavgift.

  Visum

  Tjenester i forbindelse med utstedelse av visum, attester mm. kan være fakturert med merverdiavgift, og vil ikke være fradragsberettiget for merverdiavgift når visumet brukes i forbindelse med reiser av privat karakter.

  Stikkord:

  • fornye pass,
  • fradrag visum,
  • nødpass,
  • pass,
  • passbilde,
  • passgebyr,
  • reisemedisin,
  • vaksinasjon,
  • vaksiner,
  • vaksiner ansatte,
  • vaksiner utenlands arbeid,
  • visum,
  • visumkostnad,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • Kostand,
  • ks,
  • ansatt,
  • kostnad,
  • kost,
  Skattepliktig dekning av pass og vaksiner mm.
  356 1256 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan