PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Arbeidsgiver dekker kostnader

  Arbeidsreise (reise mellom hjem og fast arbeidssted)

  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Reise mellom jobb og fast arbeidssted (arbeidsreise) er i utgangspunktet privat reise. Hvis kostnader til slike arbeidsreiser dekkes av arbeidsgiver behandles dette som lønn, jf. FSFIN § 5-11-1 (1).

  Dette gjelder dersom arbeidsgiver dekker kostnadene som refusjon av f.eks. billetter, bompenger, bilgodtgjørelse ol.

  Det gjelder også dersom arbeidsgiveren betaler billetter, herunder månedskort og klippekort til rutegående transport mellom bolig og arbeidssted (naturalytelse). For definisjon av arbeidsreise, se «Lønns-ABC 2014 -> Klassifisering av reise som arbeidsreise eller yrkesreise».

  Har arbeidsgiveren fremforhandlet rabatt for ansatte ved bruk av offentlige kommunikasjonsmidler, skal rabatten også behandles som lønn.

  Unntak

  Arbeidsreiser kan dekkes av arbeidsgiver uten å skattlegge arbeidstaker dersom reisen skyldes ekstraordinære forhold. Ved vurderingen av dette legges det vekt på om reisen er uforutsigbar, om den skjer til uvanlig tid eller under tidsnød etter forsinkelse på arbeidsstedet og om alternativ transport ikke finnes. Det kan også legges vekt på behov for skjermet transport (sikkerhetskjøring). Slike skattefrie arbeidsreiser bokføres på konto 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig.

  Arbeidsgiver er en veldedig eller allmennyttig institusjon/organisasjon eller skattyter er i politiske verv

  Vilkår for skattefri dekning av arbeidsreiser når arbeidsgiver er en veldedig eller allmennyttig institusjon/organisasjon og ved offentlig dekning av arbeidsreise for skattytere i anledning politiske verv, er regulert i FSFIN § 5-15-6 (9) og (10) samt i skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1 (5).

  Følgende vilkår gjelder for at ytelsen skal være skattefri:

  • skattyters øvrige lønn og godtgjørelse fra arbeidsgiver må ikke overstiger satsen i FSFIN § 5-15-6 (9) i inntektsåret.
  • ved refusjon av reisekostnader skal kostnadene dokumenteres med kvittering eller annet bilag
  • for dekningen av arbeidsreise i form av bilgodtgjørelse:
   • satsene må ikke overstiger de satser som er fastsatt i Skattedirektoratets årlige takseringsregler § 1-2-6. Beskatning av overskudd på kilometergodtgjørelse utbetalt etter kilometersatser for bruk av privat bil mv.
   • arbeidstaker må legitimere bilgodtgjørelsen ved reiseregning som må inneholde:
    • arbeidstakerens navn, adresse og underskrift,
    • dato for avreise og hjemkomst for hver reise,
    • formålet med reisen,
    • fremstilling av reiseruten med angivelse av lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer, og
    • total utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller (eventuelt trip-teller) ved begynnelsen og slutten av hver reise.

  Den skattefrie fordelen er ikke lønnsoppgavepliktig dersom ytelsen er under kr 10 000 i inntektsåret, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1 (5). Når utbetalingene overstiger kr 10 000 skal hele godtgjørelsen innrapporteres.

  A-meldingen

  Når arbeidsgiver dekker arbeidsreiser ved refusjon av utgifter til billetter, herunder månedskort og klippekort til rutegående transport skal dette innrapporteres som Kontantytelse - Annet.

  Dersom arbeidsgiver betaler billetter, herunder månedskort og klippekort til rutegående transport mellom bolig og arbeidssted, på vegne av den ansatte, er dette en naturalytelse som skal innrapporteres som Naturalytelse - Annet.

  Arbeidsreiser for veldedig eller allmennyttig institusjon/organisasjon eller i forbindelse med politiske verv som innrapporteres etter reglene over, skal innrapporteres som Utgiftsgodtgjørelse - Skattefrie utbetalinger.

  Stikkord:

  • arbeidsreise,
  • arbeidsreise eller yrkesreise,
  • arbeidsreise vs yrkesreise,
  • bilgodtgjørelse,
  • bussbillett,
  • båtbillett,
  • dagskort,
  • drosje,
  • flexikort,
  • månedskort,
  • naturalytelse,
  • pendlere,
  • pendlerreiser,
  • taxi arbeid hjem,
  • taxi hjem,
  • taxi hjem arbeid,
  • togbillett,
  • transportutgifter,
  • yrkesreise,
  • yrkesreise eller arbeidsreise,
  • yrkesreise vs arbeidsreise,
  • bilgodtgjøring,
  • kjøregodtgjørelse,
  • jernbane,
  • taxi,
  • Kostand,
  • kilometergodtgjørelse,
  • sport,
  • kostnad,
  • kost,
  289 1176 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan