PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Arbeidsgiver besørger fri transport - trekkfritt/trekkplikt

  Arbeidsreiser

  • D7130 Reisekostnad, opplysningspliktig
  • LønnKun opplysningsplikt

  Lønn

  Når arbeidsgiver leier/eier et transportmiddel eller disponerer plass på kommunikasjonsmiddel som frakter arbeidstakere til og fra arbeidsstedet, vil fordelen i de fleste tilfeller ikke anses som skattepliktig for den ansatte, se sktbf. § 5-6-10.

  Fordelen anses ikke som en trekkpliktig fordel, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-10 bokstav a og er ikke arbeidsgiveravgiftspliktig etter folketrygdloven § 23-2 (3). Ytelsen lønnsinnberettes med antall dager.

  Trekkplikt, agaplikt og skatteplikt oppstår dersom arbeidsgiver kjøper billett hos reiseselskap, kostnaden overstiger beløpsgrensen i sktbf. § 5-6-10 (1) bokstav a per år, og utgiften ikke gjelder flyreiser innenfor EØS-området, se sktbf. § 5-6-10. I slike tilfeller anbefales at det opprettes en egen konto i regnskapet, eksempelvis konto 7131.

  A-meldingen Trekkfritt

  Innrapportering av fri reise til og fra arbeidet (fri transport) når arbeidsgiveren har besørget transport mellom bolig og fast arbeidssted (arbeidsreiser) med transportmiddel som eies eller leies av arbeidsgiveren skal rapporteres som Naturalytelse - Fri transport - Antall dager.

  A-meldingen Trekkplikt

  Dersom arbeidsgiver har besørget transport mellom bolig og fast arbeidssted (arbeidsreiser) med transportmiddel som eies eller leies av arbeidsgiveren og dette er trekkpliktig innrapporteres naturalytelsen som Naturalytelse - Annet.

  Stikkord:

  • anleggsarbeidere,
  • arbeidsreise,
  • arbeidsreise eller yrkesreise,
  • arbeidsreise vs yrkesreise,
  • bussing,
  • busstransport,
  • fellestransport,
  • transportselskap,
  • yrkesreise,
  • yrkesreise eller arbeidsreise,
  • yrkesreise vs arbeidsreise,
  • tjenestereise,
  • sport,
  • selskap,
  Arbeidsgiver besørger fri transport - trekkfritt/trekkplikt
  412 1367 98 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan