PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Avgiftspliktig uttak

  Arbeidstøy

  • K3060 Uttak av varer, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - Utgående mva, 25%

  Merverdiavgift

  I henhold til mval. § 3-21 skal det beregnes avgift når en vare tas ut fra en registrert eller registreringspliktig virksomhet dersom avgiftssubjektet har hatt rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved anskaffelsen eller framstillingen av varen. Denne avgiften kalles uttaksmerverdiavgift. Med uttak av varen menes at varen ikke lenger er til bruk i virksomheten, f.eks. uttak til privat bruk eller til andre formål utenfor loven. Avgiften innrapporteres som utgående avgift, jf. mval. § 1-3 (1) bokstav e.

  Klær og utstyr som er kjøpt inn til eller framstilt av den avgiftspliktige virksomheten og der inngående merverdiavgift er fradragsført på anskaffelsestidspunktet, skal uttaksmerverdiavgift beregnes dersom klærne eller utstyret blir tatt ut til privat bruk. Beregningsgrunnlag er «alminnelig omsetningsverdi», jf. merverdiavgiftsloven § 4-9.

  Arbeidsgiver dekker arbeidstøy for den ansatte

  Dersom klær blir tatt ut fra den avgiftspliktige virksomheten og klærne er til privat bruk uten at den ansatte betaler for varene, skal virksomheten i tillegg til å beregne uttaksmva også bokføre kostnaden til debet på konto 6571 Arbeidsklær, opplysningspliktig eller alternativt på konto 5990 Annen personalkostnad. Dette gjelder også for klær som blir brukt på jobben (arbeidsklær), typisk vanlige klær. Når den ansatte eier klærne vil det ikke foreligge fradrag for inngående merverdiavgift, jf. mval. § 8-3 (1) d. Slik dekning av arbeidsklær er som naturalytelse å regne og er en skattepliktig fordel for den ansatte, se tema «Arbeidstøy -> Fritt arbeidstøy».

  Stikkord:

  • arbeidsklær,
  • uttaksmoms,
  • arbeidstøy,
  • uttaksmva,
  • mva,
  • kmva,
  • ks,
  • moms,
  Avgiftspliktig uttak
  320 1226 90 75 717

  Kontering

  Satser

  Kontoplan