PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fritt arbeidstøy

  Arbeidstøy

  • D6570 Arbeidsklær, oppgavepliktig
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  I utgangspunktet er arbeidstøy stilt til disposisjon for arbeidstakeren en skattepliktig fordel arbeidstaker, jf. sktl. § 5-1 (1), sktl. § 5-10 (a) og sktl. § 5-12.

  Arbeidstøy som ikke ville vært fradragsberettiget hvis den ansatte hadde dekket det selv og/eller den ansatte holder tøyet selv, regnes som en skattepliktig naturalytelse. Fordelen verdsettes til omsetningsverdien inkl. mva. jf. sktl. § 5-3.

  Unntak

  Tøy som ytes fra arbeidsgiver til arbeidstaker kan likevel være en skattefri fordel etter reglene for gave, se «Gaver til ansatte -> Fra selskapet - skattefrie gaver». Ytterligere unntak gjelder for uniform og verne- og vareklær.

  A-meldingen

  Skattepliktig fordel av fritt arbeidstøy innrapporteres som Naturalytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Iht. til mval. § 8-3 (1) d omfatter ikke fradragsretten arbeidstøy som anses som en naturalytelse for arbeidstakeren.

  Stikkord:

  • arbeidsklær,
  • arbeidssko,
  • arbeidstøy,
  • bluse,
  • bluser,
  • bukse,
  • dresser,
  • jakke,
  • jakker,
  • kjøp av dress,
  • klær,
  • kontoransatte,
  • messeklær,
  • naturalytelse,
  • skjorte,
  • skjorter,
  • skjørt,
  • sko,
  • virksomhetsbruk,
  • yrkesklær,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • kmva,
  • ks,
  • ansatt,
  • kjøp,
  Fritt arbeidstøy
  312 1227 90 75 717

  Kontering

  Satser

  Kontoplan